Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Voorbeelden van het gebruik van chi2-test-functies in het load-script voor gegevens

De chi2-test-functies worden gebruikt om waarden te zoeken die verband houden met chi2 statistische analyse. In deze sectie wordt beschreven hoe u de chi2-distributietestfuncties die beschikbaar zijn in Qlik Sense kunt gebruiken in het script voor het laden van gegevens. Raadpleeg de individuele onderwerpen over chi2-test-scriptfuncties voor een beschrijving van syntaxis en argumenten.

In dit voorbeeld wordt een tabel gebruikt die het aantal studenten die een graad hebben behaald (A-F) voor twee groepen studenten (I en II) bevat.

Data table
Group A B C D E F
I 15 7 9 20 26 19
II 10 11 7 15 21 16

De steekproefgegevens laden

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuwe app.
 2. Voer het volgende in de editor voor het laden van gegevens in:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

 3. Klik op run script om gegevens te laden.

U hebt nu de steekproefgegevens geladen.

De waarden van de chi2-test-functie laden

Nu gaan we de chi2-test-waarden laden op basis van de steekproefgegevens in een nieuwe tabel, gegroepeerd op Grp.

Doe het volgende:

 1. Voeg in de editor voor het laden van gegevens het volgende toe aan het uiteinde van het script:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Chi2_table:

  LOAD Grp,

  Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,

  Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,

  Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p

  resident Sample_1 group by Grp;

 2. Klik op run script om gegevens te laden.

U hebt nu de chi2-test-waarden geladen in een tabel met de naam Chi2_table.

Resultaten

U kunt de resulterende chi2-test-waarden bekijken in de gegevensmodelviewer onder Voorbeeld. Deze zouden er als volgt moeten uitzien:

Results
Grp chi2 df p
I 16.00 5 0.007
II 9.40 5 0.094

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!