Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Voorbeelden van het gebruik van chi2-test-functies in grafieken

De chi2-test-functies worden gebruikt om waarden te zoeken die verband houden met chi2 statistische analyse.

In deze sectie wordt beschreven hoe u visualisaties kunt samenstellen met behulp van steekproefgegevens om de waarden van de chi2-distributietestfuncties te vinden die beschikbaar zijn in Qlik Sense. Raadpleeg de individuele onderwerpen over chi2-test-diagramfuncties voor een beschrijving van syntaxis en argumenten.

De gegevens voor de steekproeven laden

Er zijn drie sets steekproefgegevens die drie verschillende statistische steekproeven beschrijven die in het script moeten worden geladen.

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuwe app.
 2. Voer het volgende in bij het laden van gegevens:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Klik op run script om gegevens te laden.

De visualisaties van de chi2-test-grafiekfuncties maken

Voorbeeld: Steekproef 1

Doe het volgende:

 1. Klik in de editor voor laden van gegevens op compass om naar het app-overzicht te gaan en vervolgens op het werkblad te klikken dat u eerder hebt gemaakt.

  De werkbladweergave wordt geopend.

 2. Klik op Werkblad bewerken om het werkblad te bewerken.
 3. Voeg vanuit Grafieken een tabel toe en voeg vanuit Velden Grp, Grade en Count toe als dimensies.

  In deze tabel worden de steekproefgegevens weergegeven.

 4. Voeg nog een tabel toe met de volgende uitdrukking als dimensie:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Hierbij wordt de functie voor synthetische dimensies gebruikt om labels voor de dimensies te maken met de namen van de drie chi2-test-functies.

 5. Voeg de volgende uitdrukking als meting toe aan de tabel:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Dit heeft als effect dat de resulterende waarde van elke chi2-test-functie in de tabel naast de bijbehorende synthetische dimensie wordt geplaatst.

 6. Stel de getalnotatie van de meting in op Getal en 3 significante cijfers.
TipIn de uitdrukking voor de meting zou u ook de volgende uitdrukking kunnen gebruiken: Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Resultaat

De resulterende tabel voor de chi2-test-functies voor de gegevens van Steekproef 1 bevat de volgende waarden:

Resultatentabel
p df Chi2
0.820 5 2.21

Voorbeeld: Steekproef 2

Doe het volgende:

 1. In het werkblad dat u aan het bewerken was in het voorbeeld Steekproef 1, voegt u vanuit Grafieken een tabel toe en vanuit Velden Sex, Opinion en OpCount als dimensies.
 2. Maak een kopie van de resultatentabel uit Steekproef 1 met behulp van de opdrachten Kopiëren en Plakken. Bewerk de uitdrukking in de meting en vervang de argumenten in alle drie de chi2-test-functies door de namen van de velden die worden gebruikt in de gegevens voor Steekproef 2, bijvoorbeeld: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).

Resultaat

De resulterende tabel voor de chi2-test-functies voor de gegevens van Steekproef 2 bevat de volgende waarden:

Resultatentabel
p df Chi2
0.000309 2 16.2

Voorbeeld: Steekproef 3

Doe het volgende:

 1. Maak nog twee extra tabellen op dezelfde manier als in de voorbeelden voor de gegevens van Steekproef 1 en Steekproef 2. Gebruik in de dimensietabel de volgende velden als dimensies: Gender, Description, Actual en Expected.
 2. Gebruik in de resultatentabel de namen van de velden die worden gebruikt in de gegevens voor Steekproef 3, bijvoorbeeld: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected).

Resultaat

De resulterende tabel voor de chi2-test-functies voor de gegevens van Steekproef 3 bevat de volgende waarden:

Resultatentabel
p df Chi2
0.000308 2 16.2

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!