Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

IRR - diagramfunctie

IRR() retourneert het geaggregeerde interne opbrengstpercentage voor een reeks cashflows die wordt vertegenwoordigd door de getallen in een uitdrukking die wordt geleverd door value, herhaald voor de diagramdimensies.

Deze cashflows hoeven niet even groot te zijn zoals voor een annuïteit. De cashflows moeten echter met regelmatige intervallen plaatsvinden, zoals maandelijks of jaarlijks. De interne rentabiliteit is het rentetarief dat wordt ontvangen voor een investering die bestaat uit betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) die zich in regelmatige perioden voordoen. De functie heeft ten minste een positieve en een negatieve waarde nodig om te worden berekend.

Deze functie gebruikt een vereenvoudigde versie van de Newton-methode voor het berekenen van de interne rentabiliteit (IRR).

Syntaxis:  

IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
value De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Beperkingen:  

De parameter van de aggregatiefunctie mag geen andere aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze ingesloten aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de geavanceerde functie Aggr, in combinatie met een opgegeven dimensie.

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
IRR(Payments)

0.1634

De betalingen worden geacht periodiek van aard te zijn, bijvoorbeeld maandelijks.

InformatieHet veld Datum wordt gebruikt in het XIRR-voorbeeld waarbij betalingen niet-periodiek kunnen zijn, mits u de datums opgeeft waarop de betalingen werden uitgevoerd.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!