Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NPV - diagramfunctie

NPV() retourneert de geaggregeerde huidige nettowaarde van een investering gebaseerd op een discount_rate per periode en een reeks toekomstige betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) vertegenwoordigd door de getallen in value, herhaald op de dimensies van het diagram. We gaan er vanuit dat de betalingen en inkomsten telkens aan het eind van elke periode worden verrekend.

Syntaxis:  

NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)

Retourgegevenstypen: numeriek Het resultaat wordt standaard geformatteerd als een valuta.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
discount_rate discount_rate is the rate of discount over the length of the period.discount_rate is het percentagetarief van de toegepaste korting.
value De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van het diagram. In dit geval wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de dimensievariabelen van het diagram met uitzondering van de aangegeven dimensievariabelen. Er wordt één waarde geretourneerd voor elke combinatie van veldwaarden in de opgegeven dimensievelden. Ook velden die momenteel niet een dimensie zijn in een diagram, kunnen worden opgenomen in de lijst. Dit kan nuttig zijn bij groepsdimensies waarbij de dimensievelden niet vast zijn. Als alle variabelen in de groep worden aangegeven, werkt de functie als het drill-downniveau verandert.

Beperkingen:  

discount_rate envalue mogen geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de geavanceerde functie Aggr, in combinatie met een opgegeven dimensie.

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
NPV(Discount, Payments) -$540.12

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!