Ga naar hoofdinhoud

IRR - scriptfunctie

IRR() retourneert het geaggregeerde interne opbrengstpercentage voor een reeks cashflows die wordt vertegenwoordigd door de getallen in een uitdrukking, herhaald voor een aantal records dat is vastgelegd door een group by-clausule.

Deze cashflows hoeven niet even groot te zijn zoals voor een annuïteit. De cashflows moeten echter met regelmatige intervallen plaatsvinden, zoals maandelijks of jaarlijks. De interne rentabiliteit is het rentetarief dat wordt ontvangen voor een investering die bestaat uit betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) die zich in regelmatige perioden voordoen. De functie heeft ten minste een positieve en een negatieve waarde nodig om te worden berekend.

Deze functie gebruikt een vereenvoudigde versie van de Newton-methode voor het berekenen van de interne rentabiliteit (IRR).

Syntaxis:  

IRR(value)

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
value De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Jaar IRR2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

0.1634

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!