Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Groepen en groepscategorieën met een mekko-diagram vergelijken met een meting

Dit voorbeeld laat zien hoe u een mekko-diagram maakt om de verkoopcijfers van verschillende jaren te vergelijken en de invloed die specifieke productgroepen hebben op de verkoopcijfers van een jaar en hoe zich dat verhoudt tot andere jaren.

Mekko-diagram dat de verkopen tussen verschillende jaren vergelijkt

Gegevensverzameling

In dit voorbeeld gebruiken we twee gegevensbestanden die beschikbaar zijn in de Qlik Sense Zelfstudie - Een app bouwen. Download en vouw de zelfstudie uit en de bestanden zijn beschikbaar in de map Tutorials source.

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Ga naar Zelfstudie - Een app bouwen om de bestanden te downloaden.

Voeg de twee gegevensbestanden toe aan een lege app en zorg ervoor dat ze gekoppeld zijn op basis vanItem Number.

De gegevensverzameling die wordt geladen bevat verkoopgegevens. De tabel Item master bevat informatie over de bestelde artikelen, zoals productgroepen.

Meting

We gebruiken het verkoopvolume als meting door het maken van een meting in Masteritems met de naam Sales, en de uitdrukking Sum(Sales).

Visualisatie

We voegen een mekko-diagram toe aan het werkblad en stellen de volgende gegevenseigenschappen in:

  • Dimensie: Date.autoCalendar.Quarter (jaar).
  • Dimensie: Product Group (productgroep)
  • Meting: Sales; de meting die is gemaakt als een masteritem.

Het volgende mekko-diagram wordt gemaakt:

Een Mekko-diagram met twee dimensies en één meting

De grootte van elke kolom vertegenwoordigt de verkoopvolumes van elk jaar. De grootte van de verschillende secties binnen elke kolom vertegenwoordigen het verkoopvolume voor elke specifieke productgroep tijdens dat jaar.

Merk op hoe de som van alle drie de jaarpercentages uitkomt op 100%. Hetzelfde geldt voor de percentages van de productgroepsecties van elk jaar. Dit komt omdat de percentages zijn genormaliseerd, de grootte van elke sectie is relevant voor het totaal.

We willen een beter overzicht krijgen hoe de verkopen van elke productgroep veranderen per jaar. Dit is niet overduidelijk voor productgroepen als Baking Goods, Dairy en Beverages die niet naast elkaar staan per kolom. We willen een andere sortering laten zien, een die is gebaseerd op de productgroepen.

Dit kan worden gewijzigd in het eigenschappenvenster, onder Sorteren.

Stel de sorteervolgorde als volgt in:

  1. Date.Year
  2. Product Group
  3. Sum(Sales)

Het diagram gaat er als volgt uitzien:

Mekko-diagram dat de verkopen tussen verschillende jaren vergelijkt

Ontdekken

Het mekko-diagram visualiseert het genormaliseerde percentage van de verkopen per jaar voor verschillende productgroepen en ook het genormaliseerd percentage van verkopen van elk jaar. De visualisatie wordt gesorteerd volgens de productgroep per jaar. U kunt met uw cursor op een productgroep gaan staan en de gegevens weergeven.

In het mekko-diagram zien we dat Produce het hoogste verkoopvolume had in drie jaar.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!