Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Porównywanie grup i kategorii grup do miary za pomocą wykresu mekko

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć wykres mekko, aby porównać sprzedaż między różnymi latami, wpływ konkretnych grup produktów na wyniki sprzedaży z konkretnego roku, a także porównać te wyniki z odpowiednimi wartościami z innych lat.

Wykres Mekko, który porównuje sprzedaż w różnych latach

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych, które są dostępne w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs, a pliki będą dostępne w folderze Tutorials source:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Aby pobrać pliki, przejdź pod adres Kurs — tworzenie aplikacji.

Dodaj te dwa pliki danych do pustej aplikacji i upewnij się, że są powiązane przez Item Number (Numer pozycji).

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela Item master (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miara

Jako miary użyjemy wielkości sprzedaży, tworząc w obszarze Elementy główne miarę o nazwie Sales oraz wyrażenie Sum(Sales).

Wizualizacja

Dodajemy wykres mekko do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

  • Wymiar: Date.autoCalendar.Quarter (rok)
  • Wymiar: Product Group (grupa produktów)
  • Miara: Sales — miara, która została utworzona jako element główny.

Zostanie utworzony następujący wykres mekko:

Wykres Mekko z dwoma wymiarami i jedną miarą

Wielkość każdej kolumny reprezentuje wolumen sprzedaży dla poszczególnych lat. Rozmiar różnych sekcji w poszczególnych kolumnach odpowiada wolumenowi sprzedaży poszczególnych grup produktów w ciągu roku.

Suma wartości procentowych ze wszystkich trzech lat wynosi 100%. To samo dotyczy procentów sekcji grup produktów w poszczególnych latach. Dzieje się tak, ponieważ procenty są znormalizowane i wielkość rozmiar każdej sekcji jest istotny dla sumy.

Chcemy uzyskać lepszy wgląd w to, jak zmieniała się sprzedaż poszczególnych grup produktów z roku na rok. Nie jest to oczywiste w przypadku grup produktów, takich jak Baking Goods, Dairy i Beverages, których sekcje nie przylegają do siebie w przypadku przejścia z jednej kolumny do następnej. Naszym celem jest zastosowanie innego sortowania opartego na grupach produktów.

Można to zmienić w obszarze Sortowanie w panelu właściwości.

Ustaw kolejność sortowania w następujący sposób:

  1. Date.Year
  2. Product Group
  3. Sum(Sales)

Wykres ulegnie zmianie i przyjmie następującą postać:

Wykres Mekko, który porównuje sprzedaż w różnych latach

Wnioski

Wykres mekko wizualizuje znormalizowany procent sprzedaży rocznej dla różnych grup produktów, a także znormalizowany procent sprzedaży z każdego roku. Wizualizacja jest posortowana w porządku według grup produktów na rok. Aby zobaczyć szczegóły, można przesunąć wskaźnik myszy nad grupę produktów.

Na wykresie mekko widoczne jest, że w ciągu trzech lat największy wolumen sprzedaży uzyskano w przypadku produktu Produce.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!