Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

XNPV - scriptfunctie

De scriptfunctie XNPV() neemt specifieke datums die overeenkomen met elke kasstroom waarbij een andere korting dan het kortingstarief wordt toegepast. Deze verschilt van de functie NPV() aangezien NPV() alle tijdsperioden als gelijkwaardig beschouwt. Om deze reden is XNPV() preciezer dan NPV().

Syntaxis:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Retourgegevenstypen: numeriek. Het resultaat wordt standaard geformatteerd als een valuta.

De formule om de XNPV te berekenen is:

Afbeelding van de formule voor de scriptfunctie XNPV.

waarbij:

  • Pi= Netto-ontvangsten/-uitgaven in cash gedurende één periode i

  • d1= de eerste betaaldatum

  • di = de ie betaaldatum

  • rate = kortingspercentage

De huidige nettowaarde of Net Present Value/ NPV, wordt gebruikt om de huidige totale waarde van een toekomstige stream van cashflows te berekenen. Om de NPV te berekenen, moeten we de toekomstige cashflows per periode berekenen en het correcte kortingstatief bepalen.

XNPV() neemt een kortingspercentage en meerdere waarden op volgorde van periode. Ontvangsten (inkomsten) zijn positief en uitgaven (toekomstige betalingen) worden als negatieve waarden beschouwd. Deze vinden plaats aan het einde van elke periode.

Argumenten
Argument Beschrijving
discount_rate

discount_rate is het percentagetarief van de toegepaste korting.

Een waarde van 0,1 zou een kortingspercentage van 10% aangeven.

value

Dit veld bevat cashflowwaarden. De eerste waarde wordt vanaf het begin als de cashflow beschouwd en de bijbehorende datum wordt als referentie gebruikt voor het berekenen van de huidige waarde voor alle toekomstige cashflows.

InformatieXNPV() past geen korting toe op de aanvankelijke cashflow. De kortingen voor daaropvolgende betalingen zijn gebaseerd op een jaar van 365 dagen. Dit verschilt van de NPV(), waarbij korting op iedere betaling wordt toegepast.
date

Dit veld bevat de datum waarop de cashflow (value, de tweede parameter) heeft plaatsgevonden. De eerste waarde wordt gebruikt als begindatum voor het berekenen van de offsets voor toekomstige cashflows.

Beperkingen:  

Als er tekstwaarden zijn, NULL-waarden en ontbrekende waarden in een of beide delen van een gegevenspaar, wordt het gegevenspaar genegeerd.

Wanneer gebruiken

  • XNPV() wordt gebruikt in financiële modellen voor het berekenen van de huidige nettowaarde (NPV) van een investeringskans.
  • Vanwege de grotere nauwkeurigheid wordt voor alle typen financiële modellen de voorkeur gegeven aan XNPV boven NPV.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Enkele betaling (script)

Voorbeeld 2 – Meerdere betalingen (script)

Voorbeeld 3 – Meerdere betalingen en onregelmatige cashflows (script)

Zie ook:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!