Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Basisaggregatiefuncties

De basisaggregatiefuncties zijn een groep van de meest gebruikte aggregatiefuncties.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Basisaggregatiefuncties gebruiken in het script voor het laden van gegevens

Basisaggregatiefuncties gebruiken in diagramuitdrukkingen

Aggregatiefuncties voor diagrammen kunnen alleen worden gebruikt op velden in diagramuitdrukkingen. De argumentuitdrukking van een aggregatiefunctie mag niet nog een andere aggregatiefunctie bevatten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!