Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Beperking van toegang tot bestandssysteem

Om beveiligingsredenen biedt Qlik Sense in de standaardmodus geen ondersteuning voor paden in het load-script voor gegevens of in functies en variabelen waarmee het bestandssysteem beschikbaar wordt gesteld.

Aangezien bestandssysteempaden echter werden ondersteund in QlikView, is het mogelijk om de standaardmodus uit te schakelen en de bestaande modus te gebruiken ten behoeve van hergebruik van QlikView load-scripts.

WaarschuwingBij het uitschakelen van de standaardmodus kan een beveiligingsrisico ontstaan doordat het bestandssysteem wordt opengesteld.

Standaardmodus uitschakelen

Beveiligingsaspecten bij verbinding met op bestanden gebaseerde ODBC- en OLE DB-gegevensverbindingen

ODBC- en OLE DB-gegevensverbindingen die gebruikmaken van op bestanden gebaseerde stuurprogramma's geven het pad naar het verbonden gegevensbestand in de verbindingstekenreeks aan. Het pad kan worden weergegeven als de verbinding wordt bewerkt, in het dialoogvenster voor gegevensselectie of in bepaalde SQL-query's. Dit is het geval in zowel de standaardmodus als de bestaande modus.

TipAls het weergeven van het pad in het gegevensbestand een punt van zorg is, wordt aanbevolen verbinding te maken met het gegevensbestand via een mapgegevensverbinding als dit mogelijk is.

Beperkingen in standaardmodus

Verschillende opdrachten, variabelen en functies kunnen niet worden gebruikt of hebben beperkingen in de standaardmodus. Het gebruik van niet-ondersteunde opdrachten in het load-script voor gegevens levert een fout op bij het uitvoeren van het load-script. Foutberichten zijn te vinden in het logbestand van het script. Het gebruik van niet-ondersteunde variabelen en functies resulteert niet in foutberichten of vermeldingen in het logbestand. In plaats daarvan geeft de functie NULL als resultaat.

Er is geen indicatie dat een variabele, opdracht of functie niet wordt ondersteund bij het bewerken van het load-script voor gegevens.

Systeemvariabelen

Systeemvariabelen
Variabele Standaardmodus Bestaande modus Definitie
Floppy

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert de stationsletter van het eerst gevonden diskettestation. Dit is normaal gesproken a:.
CD

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert de stationsletter van het eerst gevonden cd-rom-station. Als er geen cd-rom-station is gevonden, wordt c: geretourneerd.
QvPath

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert het pad naar het Qlik Sense-programma.
QvRoot

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert de hoofdmap van het Qlik Sense-programma.
QvWorkPath

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert het pad naar de huidige Qlik Sense-app.
QvWorkRoot

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert de hoofdmap van de huidige Qlik Sense-app.
WinPath

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert het pad naar Windows.
WinRoot

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert de hoofdmap van Windows.
$(include=...) Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt De variabele Include/Must_Include specificeert een bestand dat tekst bevat die in het script moet worden opgenomen en moet worden geëvalueerd als scriptcode. Deze wordt niet gebruikt om gegevens toe te voegen. U kunt delen van uw scriptcode opslaan in een apart tekstbestand en dit in meerdere apps hergebruiken. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

Reguliere scriptopdrachten

Reguliere scriptopdrachten
Opdracht Standaardmodus Bestaande modus Definitie
Binary

Binary

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt De opdracht binary wordt gebruikt voor het laden van gegevens vanuit een andere app.
Connect

Connect

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Met de opdracht CONNECT wordt de toegang van Qlik Sense tot een algemene database via de OLE DB/ODBC-interface vastgelegd. Voor ODBC moet de gegevensbron eerst worden opgegeven met behulp van ODBC-beheer.
Directory

Directory

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt De opdracht Directory legt vast in welke directory moet worden gezocht naar gegevensbestanden in volgende LOAD-opdrachten, totdat een nieuwe Directoryopdracht wordt gegeven.
Execute

Execute

Niet ondersteund Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt De Execute-opdracht wordt gebruikt voor het uitvoeren van andere programma's terwijl gegevens worden geladen in Qlik Sense. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke conversies.
LOAD from ...

Load

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Met de opdracht LOAD worden velden geladen uit een bestand, uit gegevens die in het script zijn gedefinieerd, uit een eerder geladen tabel, van een webpagina, uit het resultaat van een daaropvolgende SELECT-opdracht of door gegevens automatisch te genereren.
Store into ...

Store

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt The Store-instructie genereert een QVD, or text-bestand.

Scriptbesturingsopdrachten

Scriptbesturingsopdrachten
Opdracht Standaardmodus Bestaande modus Definitie

For each...

filelist mask/dirlist mask

For each..next

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt

Geretourneerde output: bibliotheekverbinding

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt

Geretourneerde output: Bibliotheekverbinding of bestandssysteempad, afhankelijk van invoer

De syntaxis filelist mask produceert een lijst met door komma's gescheiden namen van alle bestanden in de huidige map die overeenkomen met het filelist mask. De syntaxis dirlist mask produceert een lijst met door komma's gescheiden namen van alle mappen in de huidige map die overeenkomen met het mapnaammasker.

Bestandsfuncties

Bestandsfuncties
Functie Standaardmodus Bestaande modus Definitie
Attribute()

Attribute - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Retourneert de waarde van de metatags van verschillende mediabestanden als tekst.
ConnectString()

ConnectString - scriptfunctie

Geretourneerde output: Naam bibliotheekverbinding De naam van de bibliotheekverbinding of daadwerkelijke verbinding, afhankelijk van invoer Retourneert de actieve verbindingstekenreeks voor ODBC- of OLE DB-verbindingen.
FileDir()

FileDir - scriptfunctie

Geretourneerde output: bibliotheekverbinding

Geretourneerde output: Bibliotheekverbinding of bestandssysteempad, afhankelijk van invoer De functie FileDir retourneert een tekenreeks met het pad naar de map van het tabelbestand dat op dat moment wordt gelezen.
FilePath()

FilePath - scriptfunctie

Geretourneerde output: bibliotheekverbinding

Geretourneerde output: Bibliotheekverbinding of bestandssysteempad, afhankelijk van invoer De functie FilePath retourneert een tekenreeks met het volledige pad naar het tabelbestand dat op dat moment wordt gelezen.
FileSize()

FileSize - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt De functie retourneert een geheel getal met de grootte in bytes van het bestand of, als geen is opgegeven, van het tabelbestand dat op dat moment wordt gelezen.filenamefilename
FileTime()

FileTime - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt De functie FileTime retourneert een tijdstempel in UTC voor de datum en tijd van de laatste wijziging van het bestand filename. Als geen filename is opgegeven, wordt het tabelbestand gebruikt dat op dat moment wordt gelezen.
GetFolderPath()

GetFolderPath - scriptfunctie

Niet ondersteund

Geretourneerde output: absoluut pad

De functie GetFolderPath retourneert de waarde van de functie Microsoft Windows SHGetFolderPath. Deze functie neemt de naam van een map in Microsoft Windows als invoer en retourneert het volledige pad van de map.
QvdCreateTime()

QvdCreateTime - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Deze scriptfunctie retourneert de tijdstempel voor de XML-koptekst uit een QVD-bestand, indien aanwezig. Anders wordt NULL geretourneerd. In de tijdstempel wordt tijd weergegeven in UTC.
QvdFieldName()

QvdFieldName - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Deze script-functie retourneert de naam van veldnummer fieldno in een QVD-bestand. Als het veld niet bestaat, wordt NULL geretourneerd.
QvdNoOfFields()

QvdNoOfFields - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Deze scriptfunctie retourneert het aantal velden in een QVD-bestand.
QvdNoOfRecords()

QvdNoOfRecords - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Deze scriptfunctie retourneert het huidige aantal records in een QVD-bestand.
QvdTableName()

QvdTableName - scriptfunctie

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding of bestandssysteem gebruikt Deze scriptfunctie retourneert de naam van de tabel die is opgeslagen in een QVD-bestand.

Systeemfuncties

Systeemfuncties
Functie Standaardmodus Bestaande modus Definitie
DocumentPath()

Niet ondersteund

Geretourneerde output: absoluut pad

Deze functie retourneert een tekenreeks met het volledige pad naar de huidige Qlik Sense-app.
GetRegistryString()

 

Niet ondersteund

Ondersteund Retourneert de waarde van een benoemde registersleutel met een opgegeven registerpad. Deze functie kan zowel in een diagram als een script worden gebruikt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!