Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

XNPV - diagramfunctie

XNPV() retourneert de geaggregeerde interne opbrengstwaarde voor een schema van cashflows (niet noodzakelijk periodiek) dat wordt vertegenwoordigd door getallenparen in de uitdrukkingen pmt en date, herhaald op de dimensies van het diagram. De kortingen voor alle betalingen zijn gebaseerd op een jaar van 365 dagen.

Syntaxis:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Retourgegevenstypen: numeriek Het resultaat wordt standaard geformatteerd als een valuta.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
discount_rate discount_rate is the rate of discount over the length of the period.discount_rate is het percentagetarief van de toegepaste korting.
pmt Betalingen. De uitdrukking of het veld met de cashflows die horen bij het betalingenschema dat is gegeven in date.
date De uitdrukking of het veld met het datumschema dat hoort bij de cashflowbetalingen die zijn gegeven in pmt.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Beperkingen:  

discount_rate, pmt en date mogen geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificaties TOTAL of ALL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de geavanceerde functie Aggr, in combinatie met een opgegeven dimensie.

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
XNPV(Discount, Payments, Date) -$3164.35

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!