Ga naar hoofdinhoud

Concat - diagramfunctie

Concat() wordt gebruikt om tekenreekswaarden te combineren. De functie retourneert de geaggregeerde aaneenschakeling van tekenreeksen van alle waarden van de uitdrukking in elke dimensie.

Syntaxis:  

Concat({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} string[, delimiter[, sort_weight]])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
string

De uitdrukking die of het veld dat de tekenreeks bevat die moet worden verwerkt.

delimiter Elke waarde kan worden gescheiden door de tekenreeks die is opgegeven in delimiter.
sort-weight

De volgorde bij aaneenschakelen kan worden bepaald door de waarde van de dimensie sort-weight, indien aanwezig, waarbij de tekenreeks die overeenkomt met de laagste waarde als eerste in de aaneenschakeling verschijnt.

SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT voor de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeelden en resultaten:  

Results table
SalesGroup Amount Concat(Team) Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)
East 25000 Alpha AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 20000 BetaGammaGamma AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 14000 Delta AlphaBetaDeltaGammaGamma
West 17000 Epsilon EpsilonEtaThetaZeta
West 14000 Eta EpsilonEtaThetaZeta
West 23000 Theta EpsilonEtaThetaZeta
West 19000 Zeta EpsilonEtaThetaZeta
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
Concat(Team)

De tabel wordt gconstrueerd op basis van de dimensies SalesGroup en Amount, en variaties op de meting Concat(Team). Wanneer het totalenresultaat wordt genegeerd, let dan op dat, hoewel er gegevens zijn voor acht waarden van Team verspreid over twee waarden van SalesGroup, is het enige resultaat van de meting Concat(Team) waarbij meer dan één tekenreekswaarde voor Team wordt aaneengeschakeld in de tabel de rij die de dimensie Amount 20000 bevat, met BetaGammaGamma als resultaat. Dit komt doordat er drie waarden zijn voor het Amount 20000 in de invoergegevens. Alle andere resultaten worden niet aaneengeschakeld als de meting de dimensies omvat omdat er slechts één waarde van Team is voor elke combinatie van SalesGroup en Amount.

Concat(DISTINCT Team,', ') Beta, Gamma, omdat de kwalificatie DISTINCT betekent dat het dubbele resultaat van Gamma buiten beschouwing wordt gelaten. Tevens wordt het argument voor het scheidingsteken gedefinieerd als een komma gevolgd door een spatie.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team) Alle tekenreekswaarden voor alle waarden van Team worden aaneengeschakeld als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt. Als de veldselectie <SalesGroup> is opgegeven, worden de resultaten opgesplitst in de twee waarden van de dimensie SalesGroup. Voor de SalesGroupEast zijn de resultaten AlphaBetaDeltaGammaGamma. Voor de SalesGroupWest zijn de resultaten EpsilonEtaThetaZeta.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team,';', Amount) Door het argument voor sort-weight toe te voegen: Amount, worden de resultaten gerangschikt op basis van de waarde van de dimensie Amount. De resultaten worden DeltaBetaGammaGammaAlpha en EtaEpsilonZEtaTheta.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!