Ga naar hoofdinhoud

Concat - scriptfunctie

Concat() wordt gebruikt om tekenreekswaarden te combineren. Deze scriptfunctie retourneert de geaggregeerde aaneengeschakelde tekenreeks van alle waarden van de uitdrukking, herhaald over een aantal records, zoals vastgelegd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

De uitdrukking die of het veld dat de tekenreeks bevat die moet worden verwerkt.

Argumenten
Argument Beschrijving
string

De uitdrukking die of het veld dat de tekenreeks bevat die moet worden verwerkt.

delimiter Elke waarde kan worden gescheiden door de tekenreeks die is opgegeven in delimiter.
sort-weight

De volgorde bij aaneenschakelen kan worden bepaald door de waarde van de dimensie sort-weight, indien aanwezig, waarbij de tekenreeks die overeenkomt met de laagste waarde als eerste in de aaneenschakeling verschijnt.

distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat Resultaten nadat ze zijn toegevoegd aan een werkblad

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Stel dat de tabel TeamData is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Stel dat de tabel TeamData is geladen zoals in het vorige voorbeeld. Doordat het argument voor sort-weight wordt toegevoegd, worden de resultaten gerangschikt op basis van de waarde van de dimensie Amount:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!