Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Set-modificaties met impliciete set-operatoren

De standaard manier voor het schrijven van selecties in een set-modificatie is het gebruik van een isgelijkteken. Bijvoorbeeld:

Year = {">2015"}

De uitdrukking rechts van het isgelijkteken in de set-modificatie wordt een elementset genoemd. Deze definieert een set met afzonderlijke veldwaarden, oftewel een selectie.

Met deze notatie wordt een nieuwe selectie gedefinieerd en wordt de huidige selectie in het veld genegeerd. Dus als de set-id een selectie in dit veld bevat, wordt de oude selectie vervangen door de selectie in de elementset.

Als u uw selectie wilt baseren op de huidige selectie in het veld, moet u een andere uitdrukking gebruiken.

Als u bijvoorbeeld de oude selectie in acht wilt nemen en de vereiste wilt toevoegen dat het jaar na 2015 moet worden meegenomen, kunt u het volgende schrijven:

Year = Year * {">2015"}

De asterisk is een set-operator die een snijpunt definieert. U krijgt hierdoor het snijpunt tussen de huidige selectie in Year en de aanvullende vereiste dat het jaar na 2015 moet worden meegenomen. U kunt dit ook op de volgende manier schrijven:

Year *= {">2015"}

De toewijzingsoperator (*=) definieert impliciet een snijpunt.

Zo kunnen impliciete samenvoegingen, uitsluitingen en symmetrische verschillen met behulp van de volgende tekens worden gedefinieerd: +=, –=, /=

Voorbeelden: Diagramuitdrukkingen voor set-modificaties met impliciete set-operatoren

Voorbeelden Resultaten
sum( {$<Product += {OurProduct1, OurProduct2} >} Sales )

Retourneert de verkoop voor de huidige selectie, maar gebruikt een impliciete binding om de producten 'OurProduct1' en 'OurProduct2' toe te voegen aan de lijst met geselecteerde producten.

sum( {$<Year += {“20*”,1997} – {2000} >} Sales )

Retourneert de verkoop voor de huidige selectie, maar gebruikt een impliciete binding om een aantal jaren aan de selectie toe te voegen: 1997 en alle jaren die beginnen met “20”, maar niet 2000.

Opmerking: als 2000 in de huidige selectie is opgenomen, blijft dit jaar nog opgenomen na de modificatie. Hetzelfde als <Year=Year + ({“20*”,1997}–{2000})>.

sum( {$<Product *= {OurProduct1} >} Sales )

Retourneert de verkoop voor de huidige selectie, maar alleen voor de gezamenlijk geselecteerde huidige producten en het product 'OurProduct1'.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!