Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Set-modificaties met zoekopdrachten

U kunt elementsets maken door middel van zoekopdrachten met set-modificaties.

Bijvoorbeeld:

 • <Country = {"C*"}>
 • <Year = {">2015"}>
 • <Ingredient = {"*garlic*"}>

Zoekopdrachten moeten altijd tussen dubbele aanhalingstekens, vierkante haakjes of accent graves worden geplaatst. U kunt een lijst gebruiken met een combinatie van letterlijke tekenreeksen (enkele aanhalingstekens) en zoekopdrachten (dubbele aanhalingstekens). Bijvoorbeeld:

<Product = {'Nut', "*Bolt", Washer}>

Tekstzoekopdrachten

Jokertekens kunnen worden gebruikt voor tekstzoekopdrachten:

 • Een asterisk (*) vertegenwoordigt een willekeurig aantal tekens.

 • Een vraagteken (?) vertegenwoordigt één teken.

 • Een accent circonflexe (^) vertegenwoordigt het begin van een woord.

Bijvoorbeeld:

 • <Country = {"C*", "*land"}>

  Moet overeenkomen met alle landen die beginnen met een C of eindigen op land.

 • <Country = {"*^z*"}>

  Hiermee worden alle landen aangegeven die overeenkomen met een woord dat begint met z, zoals New Zealand.

Numerieke zoekopdrachten

U kunt numerieke zoekopdrachten uitvoeren met behulp van de volgende relationele operatoren: >, >=, <, <=

Een numerieke zoekopdracht begint altijd met een van deze operatoren. Bijvoorbeeld:

 • <Year = {">2015"}>

  Moet overeenkomen met 2016 en opeenvolgende jaren.

 • <Date = {">=1/1/2015<1/1/2016"}>

  Moet overeenkomen met alle datums in 2015. Houd rekening met de syntaxis voor het beschrijven van een periode tussen twee datums. De datumindeling moet overeenkomen met de datumindeling van het desbetreffende veld.

Zoekopdrachten voor uitdrukkingen

U kunt zoekopdrachten voor uitdrukkingen gebruiken om geavanceerdere zoekopdrachten uit te voeren. Een aggregatie wordt vervolgens geëvalueerd voor elke veldwaarde in het zoekveld. Alle waarden waarvoor de zoekuitdrukking een waarde oplevert, worden geselecteerd.

Een zoekopdracht voor een uitdrukking begint altijd met een isgelijkteken: =

Bijvoorbeeld:

<Customer = {"=Sum(Sales)>1000"}>

Hiermee worden alle klanten geretourneerd met verkopen die hoger zijn dan 1000. Sum(Sales) wordt berekend op basis van de huidige selectie. Dit betekent dat als u een selectie in een ander veld hebt, zoals het veld Product, u de klanten krijgt die alleen voldoen aan de verkoopvoorwaarde voor de geselecteerde producten.

Als u wilt dat de voorwaarde onafhankelijk is van de selectie, moet u de set-analyse in de zoekreeks gebruiken. Bijvoorbeeld:

<Customer = {"=Sum({1} Sales)>1000"}>

De uitdrukkingen na het isgelijkteken worden geïnterpreteerd als een booleaanse waarde. Dit betekent dat als het iets anders evalueert, elk getal dat niet gelijk is aan nul als waar wordt geïnterpreteerd en nul en tekenreeksen als onwaar.

Quotes

Gebruik aanhalingstekens als de zoekreeksen lege of speciale karakters bevatten. Bij het gebruik van enkele aanhalingstekens is er sprake van een hoofdlettergevoelige overeenkomst met de waarde van één veld. Bij het gebruik van dubbele aanhalingstekens is er sprake van een niet-hoofdlettergevoelige zoekopdracht die mogelijk overeenkomt met meerdere veldwaarden.

Bijvoorbeeld:

 • <Country = {'New Zealand'}>

  Moet alleen overeenkomen met New Zealand.

 • <Country = {"New Zealand"}>

  Moet overeenkomen met New Zealand, NEW ZEALAND en new zealand

Dubbele aanhalingstekens kunnen worden vervangen door vierkante haken of accent graves.

Ga voor meer informatie naar Selecties of visualisaties doorzoeken.

InformatieIn vorige versies van Qlik Sense was er geen onderscheid tussen enkele en dubbele aanhalingstekens en alle aanhalingstekens werden als zoekopdrachten behandeld. Om achterwaartse compatibiliteit te behouden, blijven apps die gemaakt zijn met oudere versies van Qlik Sense werken zoals ze in eerdere versies deden. Apps gemaakt met Qlik Sense van november 2017 of later maken onderscheid tussen de twee soorten aanhalingstekens.

Voorbeelden: Diagramuitdrukkingen voor set-modificaties met zoekopdrachten

Voorbeelden Resultaten
sum( {$–1<Product = {“*Internal*”, “*Domestic*”}>} Sales )

Retourneert de verkoop voor de huidige selectie, exclusief transacties met betrekking tot producten met de reeks ‘Internal’ of ‘Domestic’ in de productnaam.

sum( {$<Customer = {“=Sum({1<Year = {2007}>} Sales ) > 1000000”}>} Sales )

Retourneert de verkoop voor de huidige selectie, maar met een nieuwe selectie in het veld ‘Customer’: alleen klanten die in 2007 een totale verkoop van meer dan 1000000 hadden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!