Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

XNPV - grafik fonksiyonu

XNPV(), grafik boyutları üzerinde yinelenen pmt ve date ile verilen ifadelerdeki eşleştirilmiş sayıların temsil ettiği bir nakit akışları planı için (mutlaka dönemsel olması gerekmez) toplam net bugünkü değeri döndürür. Tüm ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak iskonto uygulanır.

Söz Dizimi:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Dönüş verileri türü: sayısal Varsayılan olarak sonuç para birimi olarak biçimlendirilir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
discount_rate discount_rate is the rate of discount over the length of the period.discount_rate, uygulanan indirim oranının yüzdesidir.
pmt Ödemeler. date içinde verilen ödeme planına karşılık gelen nakit akışlarını içeren ifade veya alan.
date pmt içinde verilen nakit akışı ödemelerine karşılık gelen tarih planını içeren ifade veya alan.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Sınırlamalar:  

Bu iç toplamlar TOTAL veya ALL niteleyicilerini içermedikçe discount_rate, pmt ve date öğelerinin toplama işlevleri içermemesi gerekir. Daha gelişmiş iç içe toplamalar için, belirli bir boyutla birlikte gelişmiş Aggr işlevini kullanın.

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
XNPV(Discount, Payments, Date) -$3164.35

Örneklerde kullanılan veriler:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!