Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

De publicatie van een presentatie ongedaan maken

U kunt een presentatie die u hebt gepubliceerd niet langer beschikbaar stellen aan anderen door de publicatie ervan ongedaan te maken.

  1. Klik in het app-overzicht op Story Mode om de presentaties weer te geven.

  2. Zoek de gepubliceerde presentatie onder Gepubliceerd door mij.
  3. Raak de presentatie lang aan of klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Publicatie ongedaan maken.

    Het dialoogvenster Publicatie van presentatie ongedaan maken wordt weergegeven.

  4. Klik op Publicatie ongedaan maken.

    De publicatie van de presentatie wordt ongedaan gemaakt en het wordt verplaatst van Gepubliceerd door mij naar Mijn presentaties.

De presentatie is niet langer beschikbaar voor andere gebruikers van de app.

TipU kunt de publicatie van een presentatie ook ongedaan maken in de presentatieweergave door op list te klikken en Publicatie van presentatie ongedaan maken te selecteren of door met de rechtermuisknop te klikken op een presentatie in de presentatienavigator.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!