Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een werkblad publiceren

U kunt werkbladen die u hebt gemaakt publiceren, zodat andere gebruikers ze kunnen bekijken.

InformatieU kunt alleen werkbladen publiceren als onderdeel van een app die al is gepubliceerd.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op App objects om de werkbladen weer te geven.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad dat u wilt publiceren en selecteer vervolgens Publiceren.

    Het dialoogvenster Werkblad publiceren wordt weergegeven.

  3. Klik op Publiceren.

Het werkblad wordt gepubliceerd en verplaatst van Mijn werkbladen naar Gepubliceerd door mij.

Andere gebruikers, met toegang tot deze app, treffen het gepubliceerde werkblad nu aan in hun sectie Community.

TipU kunt ook een werkblad publiceren in de werkbladweergave door op  te klikken en Werkblad publiceren te selecteren of door met de rechtermuisknop te klikken op een werkblad in de werkbladnavigator.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!