Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Publicatie van een werkblad ongedaan maken

U kunt een werkblad dat u hebt gepubliceerd niet langer beschikbaar stellen aan anderen door de publicatie ervan ongedaan te maken.

  1. Klik in het app-overzicht op App objects om de werkbladen weer te geven.

  2. Zoek het gepubliceerde werkblad onder Gepubliceerd door mij.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Publicatie ongedaan maken.

    Het dialoogvenster Publicatie van werkblad ongedaan maken wordt weergegeven.

  4. Klik op Publicatie ongedaan maken.

    De publicatie van het werkblad wordt ongedaan gemaakt en het wordt verplaatst van Gepubliceerd door mij naar Mijn werkbladen.

Het werkblad is niet langer beschikbaar voor andere gebruikers van de app.

TipU kunt de publicatie van een werkblad ook ongedaan maken in de werkbladweergave door op list te klikken en Werkblad publiceren te selecteren of door met de rechtermuisknop te klikken op een werkblad in de werkbladnavigator.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!