Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een presentatie publiceren

U kunt presentaties die u hebt gemaakt publiceren, zodat andere gebruikers ze kunnen bekijken.

InformatieU kunt alleen presentaties publiceren als onderdeel van een app die al is gepubliceerd.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op Story Mode om de presentaties weer te geven.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de presentatie dat u wilt publiceren en selecteer vervolgens Publiceren.

    Het dialoogvenster Presentatie publiceren wordt weergegeven.

  3. Klik op Publiceren.

De presentatie wordt gepubliceerd en verplaatst van Mijn presentaties naar Gepubliceerd door mij.

Andere gebruikers, met toegang tot deze app, treffen de gepubliceerde presentatie nu aan in hun sectie Community.

TipU kunt ook een presentatie publiceren in de presentatieweergave door op list te klikken en Presentatie publiceren te selecteren of door met de rechtermuisknop te klikken op een presentatie in de presentatienavigator.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!