Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een app via de hub publiceren

U kunt een app die u zelf hebt gemaakt publiceren naar elke stream waarvoor u publicatietoegang hebt. Wanneer u een app in een stream hebt gepubliceerd, kunt u deze verplaatsen tussen de verschillende streams waarin u mag publiceren.

Wanneer u een app in een stream publiceert, betekent dit dat de app aan deze stream wordt toegevoegd. Er wordt eveneens een koppeling naar de app toegevoegd aan Gepubliceerd. Deze wordt gemarkeerd met een Stream om aan te geven dat de app aan een stream is toegevoegd. Op deze manier kunt u uw gepubliceerde werk in de gaten houden en de gepubliceerde app gemakkelijk verplaatsen en dupliceren. Wanneer u een app publiceert, kunt u ook app-eigenschappen toevoegen of verwijderen die door uw Qlik Sense-beheerder voor de app zijn ingesteld. Zie App-eigenschappen beheren voor meer informatie over app-eigenschappen.

Wanneer u een app publiceert in of verplaatst naar een stream, komen de werkbladen en presentaties van de app beschikbaar voor de andere gebruikers die toegang hebben tot de stream waarin u de gepubliceerde app plaatst.

InformatieHet overzicht Variabelen is niet beschikbaar in gepubliceerde apps. Gebruik het besturingselement voor variabeleninvoer op de Dashboard Bundle als u variabelen in een gepubliceerde app moet toevoegen of wijzigen. Ga voor meer informatie naar Besturingselement variabeleninvoer

Een gepubliceerde app kan alleen worden verwijderd via de QMC. Zie Apps publiceren via de voor meer informatie. (alleen in het Engels)QMC

Waarschuwing Verwijder voordat u de app publiceert alle bijgevoegde bestanden met sectietoegangsinstellingen als u blootstelling van vertrouwelijke gegevens wilt voorkomen. Bijgevoegde bestanden worden meegenomen als de app wordt gepubliceerd. Als de gepubliceerde app wordt gekopieerd, worden de bijgevoegde bestanden meegeleverd met de kopie. Indien echter beperkingen voor sectietoegang zijn toegepast op de bijgevoegde gegevensbestanden, blijven de sectietoegangsinstellingen niet behouden wanneer de bestanden worden gekopieerd. Gebruikers van de gekopieerde app kunnen daardoor alle gegevens in de bijgevoegde bestanden bekijken.

Doe het volgende:

 1. Klik in Werk in de hub met de rechtermuisknop op de app en doe het volgende: 

  • Selecteer Publiceren.
  • Selecteer Verplaatsen.
 2. Selecteer de stream waarin u de app wilt publiceren in de vervolgkeuzelijst Streamnaam.

  InformatieEr is geen vervolgkeuzelijst als u toegang hebt tot één stream.
 3. Typ een naam in het veld App-naam (optioneel). In het veld wordt de naam weergegeven van de app die u hebt geselecteerd in de hub.

  InformatieHet is mogelijk om verschillende apps met dezelfde naam te publiceren in een stream. Qlik Sense geeft aan of er gepubliceerde apps met een identieke naam voorkomen in de stream.
 4. Voor het toevoegen van app-eigenschappen klikt u op Beheren. Vervolgens selecteert u de app-eigenschappen en de waarden en klikt u op Toepassen.
 5. Klik op Publiceren of Verplaatsen.

U hebt de app nu in de geselecteerde stream gepubliceerd. Er wordt onder Gepubliceerd een vermelding van de gepubliceerde app toegevoegd met een koppeling naar de gepubliceerde app in de stream.

Als u een app publiceert of verplaatst in een stream op het moment dat deze stream wordt bekeken, worden de gebruikers op de hoogte gesteld, zodat ze de lijst met apps van de stream kunnen bijwerken.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!