Ga naar hoofdinhoud

Een app opnieuw publiceren via de hub

Nadat u een app in de stream hebt gepubliceerd, wilt u misschien wijzigingen aanbrengen in de basisinhoud van de app zonder de app uit de stream te hoeven verwijderen.

U wilt de gepubliceerde app bijvoorbeeld blijven doorontwikkelen en verbeteren zonder dat u de community en de privé-inhoud van de app verliest. Als u een app opnieuw wilt publiceren, moet u een kopie maken van uw gepubliceerde app. De gedupliceerde app bevat een koppeling naar de originele app. U kunt vervolgens wijzigingen aanbrengen in de gedupliceerde app en deze opnieuw publiceren in de stream waar ook de oorspronkelijk gepubliceerde app in staat.

Alle inhoud in de basissectie wordt overschreven met de inhoud van de gedupliceerde app als u opnieuw publiceert. Inhoud van de oorspronkelijke app, zoals werkbladen en presentaties die privé zijn of van de community, blijven behouden wanneer u de app opnieuw publiceert.

U kunt een app ook opnieuw publiceren via QMC.

Zie Apps opnieuw publiceren via QMC en Apps vervangen via QMC (alleen in het Engels) voor meer informatie. (alleen in het Engels)

  1. Klik in Werk met de rechtermuisknop op de gedupliceerde app en selecteer Publiceren.
  2. Selecteer De bestaande app vervangen.
  3. Klik op Opnieuw publiceren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!