Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uw kalenderperioden configureren

Kalenderperioden maken gebruik van uw kalendergroepen om standaardperioden voor analyses te maken in Insight Advisor.

U kunt kalenderperioden gebruiken om tijdsperioden voor analyses te definiëren in een analyse van Insight Advisor. U maakt kalenderperioden op basis van uw kalendergroepen. Afhankelijk van uw gegevens, kan de bedrijfslogica automatisch kalenderperiodes creëren vanuit uw gegevensmodel. Als u naar Kalenderperioden gaat, kunt u zien dat er al kalenderperioden zijn aangemaakt. Kalenderperioden kunnen relatief zijn en betrekking hebben op een periode die gerelateerd is aan de huidige datum. U kunt bijvoorbeeld een relatieve periode maken die betrekking heeft op de huidige maand. Kalenderperioden kunnen gebruikmaken van de laatst opgenomen waarde in uw gegevens. Zo gebruiken de drie kalenderperioden die u aanmaakte toen u de bedrijfslogica activeerde, bijvoorbeeld allemaal de laatst geregistreerde waarden om kalenderperioden te maken voor het laatste jaar, de laatste maand en het laatste kwartaal. App-gebruikers kunnen kalenderperioden toepassen op Insight Advisor-analyses in Werkbladen.

Met de functie gedrag kunt u ook standaardkalenderperioden voor groepen definiëren. Hiermee wordt gegarandeerd dat Insight Advisor standaard deze kalenderperiode gebruikt bij het maken van diagrammen voor velden in die groep.

Waarom zou u kalenderperioden definiëren?

Kalenderperioden zijn handig omdat dit een specifieke analyseperiode voor uw gegevens biedt. Als voor Insight Advisor geen specifieke tijdsperiode wordt opgegeven, zoals in 2020 of voor december, worden alle beschikbare gegevens gebruikt. Als u kalenderperioden opgeeft, kunnen app-gebruikers veel eenvoudiger gegevens van specifieke perioden bekijken en vergelijken.

U kunt bijvoorbeeld de verkopen per product bekijken. Navigeer naar Werkblad en zoek naar verkopen per product weergeven. Als u specifieke verkoopperioden wilt bekijken, zoals de gegevens van deze maand vergeleken met die van vorige maand of een vergelijking van het huidige kwartaal met een vorig kwartaal, dan moet u een nieuwe zoekopdracht invoeren. Door het maken van kalenderperioden, kunt u deze perioden bekijken als u een query opgeeft, zonder nieuwe query's te hoeven maken. Bedrijfslogica heeft al kalenderperioden voor de laatst geregistreerde waarden aangemaakt voor de afgelopen maand, het afgelopen kwartaal en jaar van de gegevens. Bedrijfslogica kent echter geen relatieve perioden. U zou een vergelijking kunnen maken tussen de huidige maand en dezelfde maand vorig jaar. Ook kunt u een vergelijking maken tussen het huidige kwartaal (x) en het kwartaal dat twee kwartalen geleden is (x-2).

De kalenderperiode Maand vergelijken maken

Deze kalenderperiode toont de resultaten voor de meest recente maand in de gegevens en vergelijkt deze met dezelfde maand vorig jaar.

 1. Klik op Kalenderperiode maken.

 2. Selecteer Datum verkooporder.

 3. Voor Naam kalenderperiode voert u Maand vergelijken in.

 4. Voor Interval kalenderperiode selecteert u Maand van jaar.

 5. Onder Periode vergelijken selecteert u Van jaar tot jaar.

 6. Selecteer Laatst voltooide periode

 7. Klik op Maken.

De kalenderperiode Kwartaal vergelijken maken

Deze kalenderperiode toont de resultaten voor het huidige kwartaal (x) en vergelijkt deze met het kwartaal twee kwartalen geleden (x-2).

 1. Klik op Kalenderperiode maken.

 2. Selecteer Datum verkooporder.

 3. Voor Naam kalenderperiode voert u Kwartaal vergelijken in.

 4. Voor Interval kalenderperiode selecteert u Kwartaal van jaar.

 5. Klik op Aangepast.
 6. Voor Marge selecteert u 0.

 7. Voor Marge vergelijken selecteert u 2.

 8. Klik op Maken.

Resultaten

Navigeer naar Werkblad en zoek naar verkopen per product weergeven. Selecteer het overeenkomende resultaat. In Analyse-eigenschappen is een nieuwe eigenschap beschikbaar, Analyseperiode. Selecteer deze en selecteer vervolgens Maand vergelijken om de periode toe te passen op het diagram.

De kalenderperiode Maand vergelijken is toegepast op een diagram
Inzichtdiagram met de kalenderperiode Maand vergelijken erop toegepast.

Pas vervolgens de kalenderperiode Kwartaal vergelijken toe.

De kalenderperiode Kwartaal vergelijken is toegepast op een diagram 

Inzichtdiagram met de kalenderperiode Kwartaal vergelijken erop toegepast.

U kunt de tijdsperioden in een analyseperiode ook handmatig aanpassen voor afzonderlijke diagrammen in Insight Advisor door de waarden in de velden Periode 1 en Periode 2 te wijzigen. Onder Periode 1 kunt u bijvoorbeeld de waarde wijzigen in 2019-Q2. Het diagram wordt bijgewerkt voor de nieuw gedefinieerde periode.

De kalenderperiode Kwartaal vergelijken toegepast op een diagram, nu met de perioden 2019-Q2 en 2021-Q2

Inzichtdiagram met de kalenderperiode Kwartaal vergelijken erop toegepast.

Er zijn extra analysetypen beschikbaar in Insight Advisor als er kalenderperioden beschikbaar zijn: periodewijzigingen, periodewijzigingen (gedetailleerd) en periodevergelijking. Deze bieden een scala aan diagrammen voor het analyseren van de periode en de veranderingen daarin.

Klik op Analyses verkennen onder Analyseperiode. Er zijn twee analyses waaruit u kunt kiezen. Als eerste selecteert u Periodewijzigingen. Periodewijzigingen tonen een KPI en staafdiagram voor de wijzigingen van de sum(Sales) delta tussen de twee perioden. Bij een klein aantal dimensies wordt de watervalgrafiek weergegeven in plaats van een staafdiagram.

Analyse van periodewijzigingen

Een schermafbeelding van de analyse van periodewijzigingen.

Klik op Sluiten en scrol terug naar de staafdiagram. Klik op Analyses verkennen en kies nu voor Periodeanalyse (gedetailleerd). Hiermee krijgt u de prestaties tijdens een periode ten opzichte van het doel. Er worden vier diagrammen weergegeven waarin wordt gemeten of de doelwaarden voldoen aan deze periode. U kunt de parameters wijzigen in Analyse-eigenschappen om te definiëren welke waarden voldoen, welke bijna voldoen en welke niet voldoen.

Prestatie van periode ten opzichte van doel

Prestatie van periode ten opzichte van doelanalyse voor de som van verkopen op productnaam.

Onder Parameters, wijzigt u de limiet voor niet voldoen in 100 en het limiet voor voldoen in 105. De gedetailleerde analyse voor de periode wordt bijgewerkt voor de nieuwe doelwaarden.

Bijgewerkte prestaties van periode ten opzichte van de doelanalyse

De bijgewerkte prestaties ten opzichte van de doelanalyse, die de bijgewerkte tabellen tonen voor de drempelwaarde voor het missen van een doel dat 100 is en de drempelwaarde voor het behalen van een doel dat 105 is.

U ziet dat gebruikers met behulp van kalenderperioden snel de gewenste perioden in Insight Advisor kunnen bekijken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!