Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wat wordt bedoeld met Insight Advisor en bedrijfslogica?

Insight Advisor is een suite van Qlik Sense-functies. Insight Advisor helpt u met het bouwen van uw gegevensmodel, het maken van visualisaties en het analyseren van gegevens. Bedrijfslogica helpt Insight Advisor bij het interpreteren van uw gegevens.

Insight Advisor

Insight Advisor bevat de volgende functies van Qlik Sense:

 • Insight Advisor Zoeken: Insight Advisor Zoeken is beschikbaar via Werkblad op het tabblad Analyseren van een app. Insight Advisor Zoeken maakt visualisaties op basis van zoekopdrachten in natuurlijke taal of selecties van velden en masteritems. Insight Advisor Zoeken kan ook diagrammen genereren die mogelijk interessant voor u zijn.

 • Analysetypen van Insight Advisor: Analysetypen van Insight Advisor is beschikbaar via Werkblad op het tabblad Analyseren van een app. Met Analysetypen van Insight Advisor kunt u een analysetype selecteren en welke gegevens u wilt opnemen. Insight Advisor genereert vervolgens diagrammen op basis van uw parameters.

 • Insight Advisor Chat: Insight Advisor Chat is een chatinterface voor conversationele analyses. Met behulp van Insight Advisor Chat kunt u zoekopdrachten in natuurlijke taal uitvoeren vanuit de hub in apps waartoe u toegang hebt. Insight Advisor Chat retourneert vervolgens relevante visualisaties.

 • Associative Insights Associative insights helpt u om blinde vlekken te ontdekken en relaties te tonen die u mogelijk hebt gemist. Associative insights vergelijkt de bijdragen van uw selecties en uitgezonderde waarden met uw metingen.

 • Diagramsuggesties: Met diagramsuggesties kunt u gegevensvelden selecteren bij het bewerken van een werkblad en Qlik Sense laten bepalen welke dimensies, metingen en visualisatietypen gebruikt moeten worden. Het aanbevolen diagram wordt op basis van uw wijzigingen aangepast. U kunt een voorgestelde visualisatie aanpassen met een gerichte reeks eigenschappen.

 • Aanbevolen koppelingen: Insight Advisor kan koppelingen tussen uw gegevenstabellen aanbevelen in de weergave Koppelingen in Gegevensbeheer. In het deelvenster Aanbevolen koppelingen kunt u deze aanbevelingen bekijken en toepassen.

In deze zelfstudie wordt ingegaan op het verbeteren van op zoekopdrachten gebaseerde analyses in Insight Advisor Zoeken met behulp van bedrijfslogica.

Insight Advisor Zoeken

Insight Advisor Zoeken is beschikbaar vanuit Werkblad in het tabblad Analyseren in een app. U kunt uw zoekopdrachten in natuurlijke taal invoeren in het zoekvak, zoals 'what is profit by employee for 2020'. Of klik op Insight Advisor om specifieke gegevensassets te selecteren. Insight Advisor genereert vervolgens diagrammen of zoekt naar overeenkomende diagrammen in de app. Als u apps aan het maken bent, helpt Insight Advisor Zoeken u bij het maken van apps op basis van de vragen die u hebt beantwoord. Als u een app gebruikt, helpt Insight Advisor u bij het vinden van de juiste visualisatie voor het antwoord op uw vraag. Dit kan in de app zelf zijn of door een visualisatie te maken.

U wilt bijvoorbeeld enkele visualisaties bekijken waarin de winst per werknemer wordt getoond. Open de zelfstudie-app in Qlik Sense. Zoek in het werkblad naar show profit by employee. Insight Advisor genereert resultaten.

Resultaten voor show profit by employee

Inzichtresultaten voor het weergeven van de winst per medewerker.

Er komt één resultaat overeen dat de som toont van Gross Profit per EmployeeID en nog enkele andere resultaten. U kunt deze diagrammen toevoegen aan werkbladen in onze app.

Deze resultaten komen overeen met onze zoekopdracht, maar de geselecteerde velden kunnen worden verbeterd. Om een veld te krijgen dat overeenkomt met employee in het gegevensmodel, heeft Insight Advisor EmployeeID geselecteerd. Het veld EmployeeName is echter bruikbaarder in een analyse. De som van Gross Profit in het diagram is ingesteld op Alles. Dit is niet fout, maar u wilt mogelijk standaard recentere gegevens te zien krijgen.

In Analyse-eigenschappen kunt u Insight Advisor leren dat u de voorkeur geeft aan EmployeeName door die dimensies te selecteren. Deze precedenten worden geleerd op basis van gebruiker-per-gebruiker. Een app-ontwikkelaar kan echter een model maken dat Insight Advisor precies toont hoe het gegevensmodel moet worden geïnterpreteerd zodat de daarin opgenomen velden worden gebruikt. Dit logische model wordt gebruikt door Insight Advisor voor alle gebruikers van de app. Dit is mogelijk met behulp van bedrijfslogica.

Bedrijfslogica

Bedrijfslogica is een optioneel gedeelte voor de voorbereiding van gegevens voor het definiëren van het logisch model dat wordt gebruikt door sommige Insight Advisor-functies om uw gegevensmodel te interpreteren. Bedrijfslogica bevat twee belangrijke functies:

 • Logisch model: Het gegevensmodel van de app dat wordt gebruikt bij het genereren van visualisaties.

 • Woordenlijst Alternatieve termen voor vragen in natuurlijke taal.

Insight Advisor gebruikt bedrijfslogica voor de volgende functies van Insight Advisor:

 • Analysetypen van Insight Advisor

 • Insight Advisor Zoeken

 • Insight Advisor Chat

 • Associative Insights

Logisch model

Het logische model is het conceptuele model dat Insight Advisor gebruikt bij het maken van inzichten. Het is gemaakt op basis van het gegevensmodel van een app. Elke app beschikt over één logisch model. Velden en masteritems vormen de belangrijkste componenten van dit model. Ze zijn georganiseerd in groepen. Groepen geven een conceptuele koppeling of relatie aan tussen velden of masteritems. Zodra u deze hebt gedefinieerd, kunt u andere relaties en soorten gedrag opgeven. Hiertoe behoren:

 • Pakketten:Met behulp van Pakketten kunt u verzamelingen van gerelateerde groepen maken. Hierdoor wordt voorkomen dat groepen die niet tot hetzelfde pakket behoren samen worden gebruikt.
 • Hiërarchieën: Met behulp van Hiërarchieën kunt u de analytische drill-downrelaties tussen groepen definiëren.
 • Kalenderperioden: Met behulp van Kalenderperioden kunt u standaardperioden maken voor analyses voor Insight Advisor.
 • Gedrag: Met behulp van Gedrag kunt u opgeven of u de voorkeur geeft aan relaties tussen velden of deze relaties wilt afwijzen. Gedrag kan ook vereiste selecties en standaardkalenderperioden afdwingen.

Woordenlijst

Met woordenlijsten voor bedrijfslogica kunt u de doeltreffendheid van vragen in natuurlijke taal verhogen. Met behulp van woordenlijsten kunt u termen en waarden definiëren die mogelijk in vragen in natuurlijke taal worden gebruikt, die niet in uw gegevensmodel aanwezig zijn. U kunt ook de analysetypen instellen die moeten worden gebruikt voor vragen die specifieke termen bevatten. U kunt woordenlijsten bijvoorbeeld voor het volgende gebruiken:

 • Alternatieve namen voor velden, masteritems en waarden toevoegen.

  Bijvoorbeeld: Winst, Opbrengsten en Omzet voor het veld Inkomsten.

 • Namen voor gecodeerde waarden definiëren.

  Bijvoorbeeld: namen voor medische classificaties.

 • Gebruikelijke acroniemen en afkortingen die niet in de gegevens zijn opgenomen.

  Bijvoorbeeld: jr voor jaar of nr voor nummer.

 • Definieer het analysetype voor Insight Advisor dat gebruikt moet woorden voor bepaalde termen of vragen.

  U kunt bijvoorbeeld instellen dat Insight Advisor altijd het analysetype kaartverdeling gebruikt als een vraag de term regionale weergave bevat.

 • Voeg voorbeeldvragen toe om app-gebruikers te helpen bij hun analyse.

  Stel bijvoorbeeld vragen als what are the sales for this quarter compared to last quarter ter beschikking.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!