Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gedrag configureren

Nu moet u een type gedrag maken. Met behulp van gedrag kunt u een aangepast afzonderlijk bereik instellen voor het gebruik van metingengroepen.

Met gedrag kunt u:

 • Vereiste selecties van waarden uit een veld afdwingen voor een metingengroep.

 • Instellen welke groepen met een metingengroep moeten worden gebruikt.

 • Instellen welke groepen niet met een metingengroep moeten worden gebruikt.

 • Instellen welke kalenderperiode standaard wordt gebruikt voor een metingengroep.

Het gebruik van gedrag is optioneel.

Waarom zou u het type gedrag configureren?

Net als pakketten, kan gedrag u helpen bij het instellen van het bereik van groepen en hoe groepen samen worden gebruikt. Met behulp van gedrag kunt u een beperkt bereik instellen voor het gebruik van metingengroepen.

Als er bijvoorbeeld wordt gezocht naar velden in de groep Sales in Werkblad, worden meetresultaten voor Brutowinst voor alle tijdsperioden geaggregeerd. Het is nuttiger om een recentere tijdsperiode toe te passen. U kunt een type gedrag maken dat u standaard voor één van uw kalenderperioden gebruikt.

Gedrag voor een standaardkalenderperiode maken

 1. Klik op Gedrag maken.

 2. Onder Van toepassing op selecteert u Sales.

 3. Onder Gedragstype selecteert u Standaardkalenderperiode.

 4. Onder Kalendergroep selecteert u Sales_OrderDate.

 5. Onder Periode, selecteert u Month comparison.

 6. Klik op Maken.

Resultaten

Navigeer naar Werkblad en zoek naar wat is de gemiddelde verkoop per werknemer. Het overeenkomende resultaat toont nu een staafdiagram waarin de verkopen van deze maand voor elke werknemer worden vergeleken met de verkopen in dezelfde maand vorig jaar. In het geval van diagrammen die geen vergelijkingen ondersteunen, worden alleen de resultaten voor de huidige maand getoond.

Insight Advisor-analyse met gebruik van een standaardkalenderperiode

Een inzichtdiagram dat een staafdiagam toont met de gemiddelde verkoop op naam van medewerker.

Gedrag configureren om een standaardkalenderperiode te gebruiken voor analyse met periodevergelijking

U kunt ook gedrag voor een standaardkalenderperiode instellen voor een groep die wordt toegepast op analyse met periodevergelijking. Het analysetype Periodevergelijking gebruikt een lijndiagram om een meting over de huidige periode te vergelijken met de vorige periode. Het vereist dat er een standaardkalenderperiode is ingesteld voor de groep die de meting in het logische model bevat.

Maak eerst een kalenderperiode Kwartaalvergelijking.

 1. Klik op Kalenderperiode maken.

 2. Selecteer Datum verkooporder.

 3. Voor Naam kalenderperiode voert u Kwartaalvergelijking in.

 4. Voor Interval kalenderperiode selecteert u Kwartaal van jaar.

 5. Selecteer Laatst gesorteerde waarde gebruiken

 6. Klik op Maken.

Stel nu in het tabblad Gedrag deze kalenderperiode in als de standaard voor de groep Sales.

 1. Klik op Gedrag maken.

 2. Onder Van toepassing op selecteert u Sales.

 3. Onder Gedragstype selecteert u Standaardkalenderperiode.

 4. Onder Kalendergroep selecteert u Sales_OrderDate.

 5. Onder Periode selecteert u Kwartaalvergelijking.

 6. Klik op Maken.

Navigeer naar Ontdekken en zoek op show me sales. Het eerste diagram dat verschijnt onder de KPI is een periodevergelijking. Open dit diagram (sum (Sales) for 2020-Q4 vs 2020-Q3) en navigeer naar de eigenschap Analyseperiode. Selecteer deze en merk op dat de standaardkalenderperiode Kwartaalvergelijking correct is geselecteerd om de meest recente periode te vergelijken met de vorige periode. In deze zelfstudie zijn deze perioden 2020-Q3 (Periode 1) en 2020-Q4 (Periode 2). Deze selecties kunnen worden gewijzigd door verschillende kwartalen te selecteren in de vervolgkeuzelijsten. Een referentielijn geeft de huidige dag in het huidige kalenderperiode-interval aan, in dit geval een kwartaal.

Analyse met periodevergelijking toegepast op een Lijndiagram

Analyse met periodevergelijking vergelijkt een meting over de huidige periode met de vorige periode.

U kunt de standaardkalenderperiode wijzigen in Analyseperiode.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!