Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een drill-downanalyse met hiërarchieën maken

Wanneer u definieert welke groepen in uw logische model een hiërarchische relatie hebben, geeft u Insight Advisor de mogelijkheid een breakdown-analyse te maken op basis van de opgegeven hiërarchieën en afhankelijkheden binnen groepen beter te detecteren.

Hiërarchieën voor logische modellen worden gemaakt en beheerd in Hiërarchieën. Hiërarchieën zijn optioneel voor bedrijfslogica.

Hiërarchieën stellen u in staat drill-down-breakdowns te maken voor aanbevelingen (zoals Sales per productcategorie, productsubcategorie en product). Hiërarchieën helpen Insight Advisor ook om geografische items in aanbevelingen niet door elkaar te halen. Als u bijvoorbeeld hiërarchieën maakt voor Supplier County met Supplier City en voor Customer Country en Customer City, wordt voorkomen dat ze ten onrechte in combinaties als Supplier Country en Customer City worden gebruikt.

Hiërarchieën worden gebruikt in Associative Insights om bij het maken van selecties afhankelijkheden te detecteren. Als u bijvoorbeeld Sweden selecteert in een inzichtdiagram en alleen Zweedse stedenwaarden hebt in een ander diagram dat het veld City gebruikt.

U kunt hiërarchieën bewerken of verwijderen door op te klikken en Bewerken of Verwijderen te selecteren.

Hiërarchieën maken

  1. Klik op Hiërarchie maken
  2. Voer een hiërarchienaam in.
  3. Voeg groepen aan de hiërarchie toe in de volgorde laagste niveau van de hiërarchie tot het hoogste niveau van de hiërarchie.
  4. Klik op Maken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!