Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Analyseperioden definiëren met behulp van kalenderperioden

Definieer kalenderperioden voor uw kalendergroepen om de tijdsbestekken te beheren die Insight Advisor gebruikt voor het maken van visualisaties.

Kalenderperioden definiëren tijdsperioden die interessant zijn voor Insight Advisor om te gebruiken in analyses in het logische model. Een KPI die bijvoorbeeld de totale verkopen over de gehele periode toont is mogelijk minder bruikbaar dan een KPI die de totale verkopen van de huidige maand toont. U kunt een kalenderperiode voor de huidige maand creëren en deze instellen als standaardperiode voor totale verkopen. Kalenderperioden voor logische modellen worden gemaakt en beheerd in Kalenderperioden.

Kalenderperioden definiëren afzonderlijke tijdsperioden of vergelijkingen van relatieve tijdsperioden. U kunt bijvoorbeeld kalenderperioden maken om:

 • Alleen de waarden van deze maand te tonen

 • Deze maand met de vorige maand te vergelijken

 • Het huidige kwartaal met het huidige kwartaal van vorig jaar te vergelijken

Insight Advisor gebruikt kalenderperioden bij het maken van diagrammen. Met kalenderperioden worden aanvullende analysetypen ingeschakeld. U kunt kalenderperioden selecteren en toepassen als u een diagram bewerkt in Insights. U kunt instellen dat een standaardkalenderperiode wordt gebruikt voor een groep als Insight Advisor diagrammen maakt voor velden en masteritems in die groep. U stelt standaardkalenderperioden in via Gedrag. Ga voor meer informatie naar Standaardkalenderperiode .

Kalenderperioden maken

Maak kalenderperioden op basis van de kalendergroepen die zijn gedefinieerd in Velden en groepen. U kunt kalenderperioden maken met of zonder velden die gebruikmaken van de functie autoCalendar in het load-script voor gegevens.

Informatie

U kunt de optie Autocalendar gebruiken toepassen in combinatie met een aangepaste kalender als deze dezelfde gedeclareerde velden gebruikt als autoCalendar.

Kalenderperioden maken met behulp van autocalendar

Selecteer het interval voor analyses wanneer u kalenderperioden maakt met behulp van de autocalendar. Het interval is bijvoorbeeld maand van het jaar of kwartaal van het jaar. U kunt vervolgens kiezen om de meest recente waarden te gebruiken of om een vergelijking te maken.

 1. Klik op Kalenderperiode maken.
 2. Selecteer een kalendergroep en selecteer vervolgens Autocalendar gebruiken.
 3. Voer een naam voor de kalenderperiode in.
 4. Selecteer het interval voor de kalenderperiode.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de meest recente waarde in het intervalveld wilt gebruiken, selecteert u Laatst gesorteerde waarde gebruiken.
  • Ga als volgt te werk om een vergelijkende kalenderperiode te maken:
   • Selecteer in Vergelijken de periode die u wilt vergelijken. Selecteer Laatste voltooide periode als Insight Advisor de laatste voltooide periode moet gebruiken in plaats van de huidige periode.
   • Selecteer in Aangepast de analyseperiode in Marge en selecteer vervolgens de vergelijkingsperiode in Marge vergelijken.

    Marge en Marge vergelijken maken gebruik van numerieke waarden, waarbij 0 staat voor de huidige periode.

    Als u bijvoorbeeld kwartaal van jaar gebruikt als interval, staat 0 voor de huidige periode en 3 voor drie kwartalen geleden.

 6. Klik op Maken.

Kalenderperioden maken met behulp van een aangepaste kalender

U kunt kalenderperioden maken zonder gebruik te maken van de functie autoCalendar in het load-script. Als u bijvoorbeeld een aangepaste kalender hebt of u mogelijk aangepaste kalendermarkeringen wilt gebruiken die niet bestaan in de autoCalendar.

Als u een kalenderperiode wilt maken met behulp van een aangepaste kalender, selecteert u de kalendergroep en kiest u een tijdveld dat u wilt aggregeren. U kunt vervolgens kiezen om de meest recente waarden te gebruiken of om een vergelijking te maken. Er worden twee soorten vergelijkingsmethoden ondersteund:

 • Relatief Een relatieve vergelijking waarbij gebruik wordt gemaakt van een veld met het relatieve aantal perioden geleden. Het veld voor relatieve perioden moet numerieke waarden bevatten die de relatieve periode van de huidige datum definiëren voor elke waarde in het geaggregeerde veld. U kunt vervolgens het interval en vergelijkingsinterval voor de analyse selecteren.

  Als u bijvoorbeeld deze maand met de vorige maand wilt vergelijken, selecteert u Datum als uw geaggregeerd veld. Selecteer vervolgens MonthsAgo als uw veld voor relatieve periode. MonthsAgo gebruikt een uitdrukking om te evalueren hoeveel maanden geleden elke waarde in Datum is verwijderd van de huidige maand. Als de huidige maand juli is, bedragen de waarden van juli 0, de waarden van juni 1, de waarden van mei 2, enzovoort. U kunt 0 selecteren voor uw interval en 1 voor uw vergelijkingsmarge.

 • Markering: Bij een vergelijking van markeringen worden twee velden gebruikt die twee afzonderlijke gemarkeerde tijdsperioden definiëren.

  Eerste kwartaal en tweede kwartaal zijn bijvoorbeeld twee perioden die u kunt gebruiken voor het vergelijken van markeringen. De vergelijkingsvelden moeten binaire velden bevatten die aangeven welke waarden van het geaggregeerd veld tot de gemarkeerde periode behoren.

  Als u Quarter 1 met Quarter 2 wilt vergelijken, selecteert u Datum als het geaggregeerd veld. Als markeringsvelden kunt u vervolgens InQuarter1 en InQuarter2 selecteren. Deze velden gebruiken uitdrukkingen om te evalueren of waarden zich wel of niet in Quarter 1 of Quarter 2 bevinden.

Voor meer voorbeelden van kalenderperiodes gemaakt met een aangepaste kalender, zie Stap-voor-stap – Kalenderperioden maken met behulp van een aangepaste kalender.

 1. Klik op Kalenderperiode maken.
 2. Selecteer een kalendergroep en schakel vervolgens het selectievakje Autocalendar gebruiken uit.
 3. Voer een naam voor de kalenderperiode in.
 4. Selecteer het veld voor de geaggregeerde datum die u wilt gebruiken.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de meest recente waarde in het intervalveld wilt gebruiken, selecteert u Laatst gesorteerde waarde gebruiken.
  • Ga als volgt te werk om een vergelijkende kalenderperiode te maken:
   • Selecteer in Relatief voor Relatieve perioden geleden het veld dat in uw load-script is gedefinieerd en de gegevens van de relatieve tijdsperiode bevat voor het veld dat is geselecteerd in Geaggregeerde datum. Stel in Marge de tijdsperiode voor de analyse in en stel vervolgens de tijdsperiode voor de vergelijking in Marge vergelijken in.

    Marge en Marge vergelijken maken gebruik van numerieke waarden, waarbij 0 staat voor de huidige periode.

   • Selecteer in Markering het veld dat de markering voor de huidige periode bevat en selecteer vervolgens het veld dat de markering bevat voor de vergelijkingsperiode.

 6. Klik op Maken.

Beperkingen

Voor kalenderperioden voor bedrijfslogica gelden de volgende beperkingen:

 • Standaardkalenderperioden worden niet toegepast op tijdgebaseerde mastermetingen waarin specifieke tijdsperioden in de uitdrukking zijn opgenomen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!