Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gedrag toepassen op logische modellen

Met behulp van gedrag kunt u instellen of u de voorkeur geeft aan relaties tussen metingengroepen en andere groepen of dat u deze relaties wilt afwijzen. U kunt gedrag ook gebruiken voor het afdwingen van waardeselecties in Insight Advisor.

U hebt mogelijk groepen die altijd samen in een analyse moeten worden gebruikt of nooit samen in een analyse mogen worden gebruikt. U hebt mogelijk ook veldwaarden waarvan u wilt dat deze altijd worden geselecteerd als velden van een groep door Insight Advisor worden gebruikt. Met behulp van gedrag kunt u deze voorkeuren instellen per groep. Gedrag voor logische modellen wordt gemaakt en beheerd in Gedrag.

De volgende typen gedrag zijn beschikbaar voor logische modellen:

 • Vereiste selecties
 • Voorkeur geven aan relatie
 • Relatie afwijzen
 • Standaardkalenderperiode

U kunt gedrag bewerken of verwijderen door op te klikken en Bewerken of Verwijderen te selecteren.

Vereiste selecties

Met gedrag voor vereiste selectie kunt u veldwaarden opgeven die meegenomen moeten worden als er velden van een groep worden gebruikt. Gedrag kan meerdere vereiste selecties bevatten.

U hebt bijvoorbeeld velden voor Country, Population en Year. Bij het genereren van aanbevelingen in Insight Advisor, kunnen er diagrammen worden gegenereerd waarbij Country en Population zijn gebruikt, maar waarin ook het totaal aantal gegevens voor alle jaren in de diagrammen is opgenomen. U kunt het gedrag voor vereiste selectie gebruiken om de resultaten van Insights te beperken, zodat alleen het huidige jaar wordt gebruikt voor het genereren van inzichten voor Population of Country.

Voorkeur geven aan relaties

Met het gedrag Voorkeur geven aan relaties, selecteert Insight Advisor bij het genereren van inzichten groepen die vaker samen gebruikt moeten worden. Als u een voorkeursrelatie opgeeft, gebruikt Insight Advisor de groep waaraan de voorkeur wordt gegeven voor het genereren van resultaten. Voorkeursrelaties zijn handig als er sprake kan zijn van dubbelzinnigheid.

Als u voorkeursrelaties gebruikt, voorkomt u niet dat een groep samen met andere groepen wordt gebruikt. De voorkeursgroep wordt alleen geselecteerd als de keuze tussen de groepen in de analyse gelijk is. In een analyse waarbij andere groepen geschikter zijn, worden in plaats daarvan groepen gebruikt waaraan niet de voorkeur wordt gegeven.

Er zijn bijvoorbeeld vier groepen:

 • Sales
 • Customer
 • Product
 • Sales Person

Sales heeft een voorkeursrelatie met Customer. Voor een breakdown-analyse met Sales, wordt Customer eerst geselecteerd in plaats van de andere groepen. Voor een trendanalyse voor Sales, wordt in plaats daarvan mogelijk Product gebruikt.

Relaties afwijzen

Het gedrag Relaties afwijzen voorkomt dat Insight Advisor de geselecteerde groepen samen gebruikt bij het genereren van inzichten. Dit is handig als het beter is om sommige groepen in hetzelfde pakket niet samen te gebruiken voor de analyse. U kunt Relaties afwijzen ook gebruiken om groepen te blokkeren die samen gebruikt kunnen worden en daarmee de prestaties van de app kunnen beïnvloeden. Bij gegevensmodellen voor sterrenschema's kunnen er groepen zijn die een-op-veel- of veel-op-een-relaties hebben waardoor de analyse wordt gecompliceerd. Met Relaties afwijzen kunt u voorkomen dat er koppelingen tussen deze groepen ontstaan.

Afgewezen relaties worden opgeheven wanneer een gebruiker specifiek inzichten opvraagt van groepen met de relatie Afwijzen. Bijvoorbeeld: Verkoop en Leverancier hebben de relatie Afwijzen.Wanneer iemand de zoekopdracht opgeeft, wordt er geen analyse met Verkoop en Leverancier gegenereerd. Wanneer iemand de zoekopdracht 'verkopen per leverancier tonen' opgeeft, worden er resultaten met Verkoop en Leverancier gegenereerd.

Standaardkalenderperiode

Met gedrag voor standaardkalenderperioden worden kalenderperioden toegewezen als standaardtijdsperiode in visualisaties voor de geselecteerde groep. De standaardkalenderperiode wordt toegepast als Insight Advisor visualisaties maakt voor velden uit die groep. Groepen kunnen één standaardkalenderperiode bevatten. Het gedrag van standaardkalenderperioden heffen standaardperiode-intervallen voor een gegevensveld op.

Kalenderperioden worden over het algemeen op de volgende manieren op analyses toegepast:

 • Feiten- en positieanalyses gebruiken de huidige of de eerste geselecteerde periode van de kalenderperiode. De vorige of tweede geselecteerde periode van de kalenderperiode wordt voor vergelijking toegevoegd aan de analyses.

 • Trendanalyses en vergelijkbare analyses gebruiken alleen de geaggregeerde interval van de kalenderperiode.

 • Andere analyses gebruiken de huidige of de eerste geselecteerde periode van de kalenderperiode.

U hebt bijvoorbeeld de groep Client Satisfaction met daarin gegevens over de klanttevredenheid. Veel van de gebruikers van uw apps zijn over het algemeen alleen geïnteresseerd in de gegevens van de huidige maand. Als u een kalenderperiode voor de huidige maand maakt en deze instelt als de standaardkalenderperiode, zullen in visualisaties van Insight Advisor voor Client Satisfaction alleen gegevens van de huidige maand worden getoond.

Standaardkalenderperioden negeren voor geselecteerde analysetypen

U kunt analysetypen configureren om delen van of een gehele standaardkalenderperiode te negeren. Dit is handig om specifieker te bepalen hoe standaardkalenderperioden worden toegepast. U wilt bijvoorbeeld geen vergelijking van uw feitenanalyse, maar u wilt alleen de huidige periode bekijken.

U kunt analysetypen selecteren om periode 1 (de vorige of tweede geselecteerde periode), periode 2 (de huidige of eerste geselecteerde periode) of de interval van uw kalenderperiode te negeren. Als u periode 1 negeert, wordt in analyses de eerdere periode niet gebruikt bij het vergelijken van twee perioden. Hierdoor wordt alleen periode 2 weergegeven. Als u periode 2 negeert, wordt de interval van de kalenderperiode niet standaard gebruikt met dat analysetype. Ga voor meer informatie over de verschillende analyses naar Insight Advisor-analysetypen.

Gedrag maken

 1. Klik op Gedrag maken.
 2. Selecteer een groep onder Toepassen op.
 3. Selecteer een gedragstype
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer bij het configureren van Voorkeur geven aan relatie of Relatie afwijzen de groepen waarop die relatie moet worden toegepast.
  • Selecteer bij het configureren van een Vereiste selectie of dit een enkele waarde is. Selecteer in Vereist voor de velden en de vereiste waarden.

   U kunt aanvullende vereiste waarden toevoegen door te klikken op Andere toevoegen.

  • Als u een Standaardkalenderperiode gaat definiëren, selecteert u een kalendergroep en een kalenderperiode van die groep. Geef desgewenst op welke analysetypen uitzonderingen van de standaardkalenderperiode moeten hebben onder Periode 1 negeren, Periode negeren en Interval negeren.

 5. Klik op Maken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!