Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Het bereik voor logische modellen instellen met behulp van pakketten

Met behulp van pakketten kunt u het bereik voor inzichten definiëren en beperken voor specifieke interessegebieden in uw gegevensmodel.

Een pakket is een collectie met gerelateerde groepen. Insight Advisor gebruikt alleen groepen die tot hetzelfde pakket behoren bij het genereren van resultaten. Groepen kunnen tot meerdere pakketten behoren. Pakketten voor logische modellen worden gemaakt en beheerd in Pakketten.

Uw gegevensmodel kan bijvoorbeeld tabellen van verschillende bedrijfsgebieden bevatten.Als er verbindingen tussen de tabellen bestaan, wordt mogelijk een datumveld van gebruikt in een inzichtendiagram met een datumveld van Support. Door Sales-groepen en Support-groepen in aparte pakketten te plaatsen, kunt u ervoor zorgen dat voor inzichten voor die bedrijfsgebieden alleen velden in het bijbehorende pakket worden gebruikt.

Het gebruik van pakketten is optioneel. Als u geen pakketten definieert, wordt er voor de analyse vanuit gegaan dat alle velden en groepen tot hetzelfde pakket behoren.

U kunt pakketten bewerken of verwijderen door op te klikken en Bewerken of Verwijderen te selecteren.

Pakketten maken

  1. Klik op Pakket maken.
  2. Voer een pakketnaam in.
  3. Voegen groepen aan het pakket toe vanuit Beschikbare groepen

    InformatiePakketten moeten minimaal één metingengroep bevatten.
  4. Klik op Maken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!