Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Velden en groepen definiëren

Velden en groepen vormen een primair onderdeel van logische modellen in bedrijfslogica. Door de groepen te definiëren waartoe uw velden en masteritems behoren, kunt u definiëren hoe Insight Advisor ze moet gebruiken.

U definieert hoe bedrijfslogica moet omgaan met velden en groepen in de sectie Velden en groepen van het logische model. Velden en masteritems kunnen worden gegroepeerd om een relatie weer te geven in de analyse van Insight Advisor. Voor elk item in een groep kunt u definiëren hoe Insight Advisor deze in een analyse moet behandelen.

Met groepen kunt u velden en masteritems organiseren in gerelateerde conceptuele groeperingen. U kunt bijvoorbeeld alle velden die zijn gerelateerd aan klanten aan één groep toewijzen, ongeacht vanuit welke tabellen in het gegevensmodel ze worden geladen. Insight Advisor gebruikt deze informatie om te bepalen welke velden samen in visualisaties moeten worden getoond. U kunt groepen ook gebruiken om pakketten te maken om het bereik van Insights te beperken zodat alleen gerelateerde groepen samen gebruikt kunnen worden. Er zijn drie soorten groepen:

 • Dimensie: Een dimensiegroep bestaat meestal uit velden die zijn geclassificeerd als dimensies. Dimensiegroepen kunnen velden bevatten die zijn geclassificeerd als metingen of datums.
 • Meting: Een metingengroep bestaat uit gerelateerde metingvelden. Alleen metingen kunnen tot een metingengroep behoren.
 • Kalender: Een kalendergroep bevat een tijdsdimensie in uw logische model. Kalendergroepen kunnen alleen dimensies bevatten en beschikken over minimaal één tijdsveld (zoals datum, tijdstempel of jaar). Kalendergroepen zijn nuttig als u verschillende velden hebt voor uw kalender, zoals jaar, maand en dag. U kunt eventueel ook andere groepen of velden met verwante gegevens groeperen, zoals fiscaal kwartaal of fiscaal jaar.

Velden en masteritems worden standaard geordend op groep. Als u dit uitschakelt, wordt er een extra veld, In groep, aan de tabel toegevoegd.

Naast het definiëren van groepen, kunt u ook de eigenschappen definiëren van afzonderlijke velden en masteritems die tot uw groepen behoren.

Groepen maken

Zodra u een groep hebt gemaakt, kunt u het groepstype niet meer wijzigen. U kunt de groep een andere naam geven en velden toevoegen aan of verwijderen uit de groep. Groepen kunnen ook worden verwijderd. Als u een groep verwijdert, wordt de groepering van alle items in de groep opgeheven.

Als u een bestaande groep wilt bewerken, klikt u op in de groepsrij of achter de groepsnaam in de kolom In groep.

 1. Klik op Groep maken.
 2. Voer een groepsnaam in.
 3. Selecteer een groepstype.
 4. Voeg velden aan de groep toe vanuit Beschikbare velden.
 5. Klik op Maken.

Velden en masteritems definiëren

Velden en groepen bevat een tabel met velden en masteritems van uw app, samen met de groepen waartoe ze behoren. U kunt de eigenschappen van uw velden en masteritems bewerken door de kolomwaarde te wijzigen in de rij van het item. Voor extra opties, klikt u in de rij op . U kunt het volgende doen:

 • Item verplaatsen: Verplaats het item naar een andere groep.
 • Gedrag maken: Maak gedrag voor de groep waartoe het huidige item behoort.
 • Groep opheffen: Verwijder het item uit de huidige groep. Niet-gegroepeerde items worden uitgesloten van Insight Advisor.

U kunt meerdere rijen selecteren met de selectievakjes voor rijen om dezelfde wijzigingen voor meerdere items door te voeren. Wanneer u op deze manier selecties maakt, worden de instellingen en opties voor eigenschappen bovenaan de tabel getoond.

Eigenschappen van velden en masteritems

De tabel wordt onderverdeeld in de volgende kolommen:

 • Naam
 • Groep
 • Zichtbaarheid
 • Classificatie
 • Gegevenswaarde opzoeken
 • Standaardaggregatie
 • Gunstige trend
 • Favoriet
 • Algemene aggregatie
 • Standaardperiode-indeling

Naam geeft de veldnamen weer. Groep geeft de groepsnaam weer waartoe de velden behoren. De volgende sectie biedt een overzicht van de verschillende waarden en instellingen van de andere velden. U kunt instellen welke kolommen in de tabel worden weergegeven door te klikken op Kolommen instellen.

Zichtbaarheid

Met de functie Zichtbaarheid wordt bepaald of een item beschikbaar is in Insight Advisor. Er zijn twee mogelijke waarden:

 • Zichtbaar: Het item kan worden gebruikt in Insight Advisor.
 • Verborgen: Het item kan niet worden gebruikt in Insight Advisor. Verborgen velden moeten niet worden ingeschakeld voor het opzoeken van gegevenswaarden.

U kunt alle verborgen items in Velden en groepen verbergen door Alleen zichtbaar weergeven te selecteren.

Classificatie

Classificatie definieert de standaardrol van een kenmerk in een analyse. U kunt de volgende types gebruiken om velden en groepen te classificeren:

 • dimension: Een veld dat alleen als dimensie kan worden gebruikt.
 • measure: Een veld dat alleen als meting kan worden gebruikt.
 • boolean: Een binaire dimensie.
 • date: Een tijdelijke dimensie die datums bevat.
 • timestamp: Een tijdelijk veld dat tijdstempels bevat.
 • year: Een tijdelijke dimensie die jaargegevens bevat.
 • week: Een tijdelijke dimensie die weekgegevens bevat.
 • quarter:Een tijdelijke dimensie die kwartaalgegevens bevat.
 • month: Een tijdelijke dimensie die maandgegevens bevat.
 • weekDay: Een tijdelijke dimensie die gegevens bevat voor weekdagen, in verkorte vorm (ma, di), lange vorm (maandag, dinsdag) of een getal tussen 1 en 7.
 • monthDay: Een tijdelijke dimensie die een getal tussen 1 en 31 bevat dat de dag van de maand aangeeft.
 • yearDay: Een tijdelijke dimensie die een getal bevat dat de dag van het jaar aangeeft (tussen 1 en 366).
 • hour: Een tijdelijke dimensie die uurgegevens bevat.
 • email: Een dimensie die een e-mailadres bevat.
 • address:  Een dimensie die een adres bevat.
 • country: Een dimensie die landnamen bevat.
 • stateProvince: Een dimensie die bestuurlijke gebieden van het eerste niveau vertegenwoordigt, zoals staten en provincies.
 • city: Een dimensie die steden vertegenwoordigt.
 • geoPoint: Een dimensie die gegevens van geografische punten bevat.
 • geoPolygon: Een dimensie die gegevens van geografische polygonen bevat.
 • geographical: Een dimensie die een geografische locatie vertegenwoordigt, zoals een land of regio.
 • postalCode: Een dimensie die een postcode bevat.
 • longitude: Een dimensie die gegevens voor lengtegraad bevat.
 • latitude:  Een dimensie die gegevens voor breedtegraad bevat.
 • percentage: Een veld voor metingen dat percentagewaarden vertegenwoordigt, zoals arbeidsparticipatie of inflatie.
 • monetary: Een monetaire meting zoals winst, kosten of salaris.
 • ordinal: Een dimensie waarvan de waarden een inherente volgorde hebben.
 • temporal: Een tijdgerelateerde dimensie.

Gegevenswaarde opzoeken

Gegevenswaarde opzoeken bepaalt of Insight Advisor wel of niet waarden kan opzoeken in de velden wanneer er een zoekopdracht in natuurlijke taal wordt uitgevoerd.

Wanneer u het aantal velden vermindert waarbij het opzoeken van gegevenswaarden is ingeschakeld, worden mogelijk onjuiste positieve resultaten voorkomen en de querytijd verminderd. U hebt bijvoorbeeld drie velden met namen in uw gegevensmodel: Voornaam, achternaam en volledige naam. Als Gegevenswaarde opzoeken voor de drie velden is ingeschakeld, krijgen gebruikers mogelijk verwarrende resultaten van de drie velden als ze zoeken op `Drew`.

Informatie

Gegevenswaarde opzoeken moet worden uitgeschakeld voor metingen en verborgen velden.

Standaardaggregatie

Standaardaggregatie vormt de algemene aggregatie voor metingen in Insight Advisor. U kunt de volgende aggregaties gebruiken:

 • sum
 • avg
 • min
 • max
 • count
 • countDistinct

Als een veld een standaardaggregatie heeft, past Insight Advisor altijd die aggregatie toe als deze als meting wordt gebruikt.Gebruikers kunnen inzichtdiagrammen bewerken om het type aggregatie te wijzigen dat in Insight Advisor wordt gebruikt.

Standaardaggregaties kunnen niet aan masteritems worden toegewezen.

Gunstige trend

Met gunstige trend wordt ingesteld of de gewenste trend voor een meting moet stijgen of dalen. Standaard is ingesteld dat de gewenste trend voor metingen moet stijgen. U kunt de volgende trends gebruiken:

 • Gestegen

 • Gedaald

De gunstige trend wordt gebruikt in visualisaties die zijn gemaakt door Insight Advisor om resultaten te rangschikken.

Favoriet

Met favoriet wordt een meting gemarkeerd die met name interessant is voor Insight Advisor. Insight Advisor gebruikt deze meting vaker bij het genereren van visualisaties zonder gebruikersquery's of -selecties., zoals bij de functie Genereren.

Algemene aggregatie

Algemene aggregatie geeft voor Insight Advisor aan welke aggregatie moet worden gebruikt als Insight Advisor zelf niet kan bepalen welke aggregatie gebruikt moet worden voor de contexten van een query met mastermetingen en complexe uitdrukkingen. Sommige mastermetingen gebruiken complexe uitdrukkingen en daarom weet Insight Advisor mogelijk niet welke aggregatie gebruikt moet worden bij het berekenen van het aandeel van de mastermetingen in de contexten. Als u een algemene aggregatie instelt, kan Insight Advisor contexten berekenen voor deze complexe mastermetingen.

U kunt een algemene aggregatie alleen instellen voor mastermetingen.

Standaardperiode-indeling

U kunt de standaard periode-interval instellen, zoals maand of jaar, om deze te gebruiken voor een datumveld in een kalendergroep bij het genereren van analyses in Insight Advisor. De intervallen worden afgeleid van de automatische kalender of u kunt een veld kiezen dat een interval van dezelfde kalendergroep bevat.

U kunt de standaard kalenderinstelling gebruiken voor het gedrag van de standaardkalenderperiode. Standaardkalenderinstellingen die zijn ingesteld voor velden en masteritems worden opgeheven door het gedrag van de standaardkalender die voor groepen is ingesteld.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!