Ga naar hoofdinhoud

QlikView Personal Edition

Qlik biedt een gratis versie van QlikView voor persoonlijk gebruik. QlikView Personal Edition is het volledige QlikView Desktop-product en maakt gebruik van hetzelfde installatiepakket. Het enige verschil is dat QlikView Personal Edition werkt zonder licentiesleutel.

QlikView Personal Edition is beperkt tot klanten met toegang tot de Product downloaden-site. Neem contact op met support als u geen toegang hebt. U kunt QlikView Personal Edition op elk gewenst moment upgraden naar een nieuwere versie via de Product downloaden-site en gewoon doorgaan met het werken aan uw documenten.

Er bestaan geen beperkingen in de functionaliteit van QlikView Personal Edition, maar er is een klein aantal aspecten waar rekening mee gehouden moet worden bij het werken met QlikView-documenten. In QlikView Personal Edition wordt elk document opgeslagen met een gebruikerscode waarmee dit bestand wordt gekoppeld aan de computer waarop het is gemaakt. Dit betekent:

  • QlikView Personal Edition kan alleen bestanden openen die zijn gemaakt met dat specifieke exemplaar van QlikView. Wat inhoudt dat u met QlikView Personal Edition uw QlikView-documenten niet op verschillende computers kunt gebruiken, u kunt uw QlikView-documenten niet delen met andere niet-geregistreerde gebruikers of een QlikView-document van een andere gebruiker openen (uitgezonderd documenten die speciaal voor persoonlijk gebruik door Qlik zijn gemaakt). Documenten die zijn gemaakt in QlikView Personal Edition kunnen echter wel worden gebruikt met een versie van QlikView Desktop waarvoor een licentie is verleend en ze kunnen ook worden gepubliceerd op een QlikView Server.
  • U kunt geen volledige documentopmaak importeren (werkbladen/objecten/beveiligingsinstellingen, etc. in XML-indeling, zonder de gegevens) in QlikView Personal Edition.

Als u van computer verandert, kunt u uw oude documenten niet meer openen met een QlikView Personal Edition. In dit geval kunt u ervoor kiezen uw bestanden te herstellen. Bestanden herstellen betekent dat een nieuwe gebruikerscode wordt gemaakt die aan het oude document wordt toegekend en die voor alle latere bestanden wordt gebruikt, en dus niet alleen voor dat specifieke bestand. Nadat een bestand is hersteld, kunt u dit niet langer gebruiken op de computer waarop u het hebt gemaakt.

QlikView accepteert 4 wijzigingen van een gebruikerscode in een document. Daarna wordt het foutbericht "Duur code heeft maximum bereikt" weergegeven en kan het document niet meer worden geopend. De enige mogelijkheid die er dan nog bestaat is dat u het bestand helemaal opnieuw maakt.

Daarom moet u geen QlikView-documenten herstellen die u niet zelf hebt gemaakt (bijvoorbeeld documenten die afkomstig zijn van een forum, een collega, etc.) Als u dat wel doet, verbruikt u een van de herstelpogingen waar u recht op hebt.

InformatieAls u al uw herstelpogingen hebt verbruikt, wordt door het nogmaals downloaden van dezelfde versie de teller niet opnieuw op nul gezet.

Gebruikers van QlikView Personal Edition komen niet in aanmerking voor telefonische ondersteuning of ondersteuning per e-mail door Qlik, maar ze hebben wel de beschikking over de uitstekende QlikView-ondersteuning via onze actieve community van gebruikers, de Qlik Community. Alle inhoud staat open voor onze leden, maar u moet zich wel registreren als u vragen wilt plaatsen op het forum, bestanden wilt downloaden of als u zich wilt inschrijven voor een training.

Een van de beste manieren om meer te weten te komen over de mogelijkheden van QlikView is via de QlikView Zelfstudie. Deze bevat veel handige tips zoals voorbeelden van uitdrukkingen, bouwstenen met programmacode en ontwerpadviezen. De Zelfstudie en de bijbehorende bestanden kunnen worden gedownload van de downloadpagina van Zelfstudies. Deze documenten zijn ook aangepast voor gebruik met QlikView Personal Edition.

Als u interesse hebt in de zeer krachtige en moderne analyse-oplossing die Qlik biedt, raden we u sterk aan onze gratis Qlik Sense proefversie uit te proberen, zie Start uw gratis proef van Qlik Sense. QlikView-klanten kunnen gebruikmaken van ons Analytics Modernization Program, dat de eenvoudigste en meest kosteneffectieve manier biedt om Qlik Sense in gebruik te nemen. Voor meer informatie, zie Uw modernisering versnellen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com