Ga naar hoofdinhoud

Voorbeelden van positiefuncties voor grafieken

In deze voorbeelden wordt de functie rank (VRank) gebruikt, maar ze zijn evenzeer van toepassing op de functie HRank. Let wel dat de functie HRank alleen relevant is voor draaitabellen.

Voorbeeld 1:  

Bekijk de volgende twee eendimensionale tabellen:

Example table image of single dimension rank
Example table image of single dimension rank, sorted by ranking column
Voorbeeldtabel: Positienummer één dimensie
Month sum(Val) rank(sum(Val))
- 110 -
1 17 3
2 9 7
3 22 1
4 16 4
5 10 6
6 5 8
7 11 5
8 20 2
Voorbeeldtabel: Positienummer één dimensie, gesorteerd op positiekolom
Month sum(Val) rank(sum(Val))
- 110 -
3 22 1
8 20 2
1 17 3
4 16 4
7 11 5
5 10 6
2 9 7
6 5 8

De twee tabellen zijn gelijk, maar de eerste tabel is gesorteerd op de eerste kolom en de tweede tabel op de laatste kolom. Dit laat de basisfunctionaliteit zien van rank. De hoogste waarde heeft de hoogste positie (laagste positienummer).

De functie rank retourneert altijd een lege waarde voor de totaalrijen.

Voorbeeld 2:  

Bekijk de tweedimensionale draaitabel hieronder:

Example table image of two dimension rank, and the effect of total
Voorbeeldtabel: Positienummer twee dimensies en het effect van totaal
Group Month sum(Val) rank(sum(Val)) rank(total sum(Val))
A 1 17 2 3
A 4 16 3 4
A 7 11 4 5
A 8 20 1 2
A Totaal 64 - -
B 2 9 3 7
B 3 22 1 1
B 5 10 2 6
B 6 5 4 8
B Totaal 46 - -
Totaal - 110 - -

Deze tabel is gebaseerd op dezelfde gegevens als de twee tabellen in het eerste voorbeeld. U kunt nu zien hoe het huidige kolomsegment de binnengroep is in het geval van meerdere dimensies. De positionering van het veld Maand in groep A verloopt onafhankelijk van het veld Maand in groep B. Door de introductie van de kwalificatie total is een algemene positionering alsnog mogelijk.

Voorbeeld 3:  

In dit voorbeeld wordt getoond wat het effect is van de verschillende modi voor de numerieke vertegenwoordiging van de rangschikking. Bekijk de tabel hieronder:

Example table image displaying effects of the mode parameter on result number representation
Voorbeeldtabel: Effecten van de parameter Modus op het resultaat van de numerieke representatie
Month sum(X) rank(sum(X)) mode=0 mode=1 mode=2 mode=3 mode=4
- 86 - - - - - -
4 20 1 1 1 1 1 1
2 12 2-3 2 2 2.5 3 2
7 12 2-3 2 2 2.5 3 3
3 10 4-5 4.5 4 4.5 5 5
5 10 4-5 4.5 4 4.5 5 4
8 9 6 6 6 6 6 6
6 7 7 7 7 7 7 7
1 6 8 8 8 8 8 8

De derde kolom toont de positie in tekstweergaven. Kolom 4 - 8 toont de nummerweergave van dezelfde positie in verschillende modi. De uitdrukking in elke kolom is:

num( rank( sum( X ), mode ))

waarbij modus een waarde is van 0 tot 4:

  • Modus 0 (standaard) Rij 2 en 3 hebben dezelfde rangschikking maar duidelijk in de lagere helft van de totale rangschikking. De nummerweergave ervan is daarom naar beneden afgerond naar 2. Rij 4 en 5 hebben ook dezelfde posities, maar vallen juist boven het midden van de positietabel. Ze krijgen dan ook een nummerweergave van het gemiddelde van de eerste en de laatste positie in de kolom ((1+8)/2=4.5). Deze modus is vooral nuttig als u met visuele aanwijzingen de gegevens met de hoogste en laagste rangschikking in een groep wilt markeren.
  • Modus 1 In beide gevallen wordt de lagere rangschikking in de groep gebruikt. Dit is 2 voor rij 2 en 3, en 4 voor rij 4 en 5.
  • Modus 2 In beide gevallen wordt het gemiddelde van de hoge en lage rangschikking in de groep gebruikt. Dit is 2,5 ( (2+3)/2 ) voor rij 2 en 3, en 4,5 ( (4+5)/2 ) voor rij 4 en 5.
  • Modus 3 In beide gevallen wordt de hogere rangschikking in de groep gebruikt. Dit is 3 voor rij 2 en 3, en 5 voor rij 4 en 5.
  • Modus 4 Elke rij krijgt een eigen afzonderlijke numerieke waarde. De volgorde binnen groepen met dezelfde posities wordt bepaald door de sorteervolgorde van de grafiekdimensies.

Voorbeeld 4:  

Dit voorbeeld laat het effect zien van een verschillende opmaak voor de tekstweergave van de positiefunctie. Bekijk de tabel hieronder:

Example table image displaying effect of the format parameter on result text representation
Voorbeeldtabel: Effect van de parameter Notatie op het resultaat van de tekstrepresentatie
Month sum(X) rank(sum(X),0,0) rank(sum(X),0,1) rank(sum(X),0,2)
- 86 - - -
4 20 1 1 1
2 12 2-3 2 2
7 12 2-3 2 -
3 10 4-5 4 -
5 10 4-5 4 4
8 9 6 6 6
6 7 7 7 7
1 6 8 8 8

In de kolommen 3 - 5 wordt de tekstuele weergave getoond van dezelfde rangschikkingfunctie met verschillende waarden voor opmaak, waarbij opmaak een waarde is van 0 tot 2:

  • Opmaak 0 (standaard) Rijen met dezelfde rangschikking worden getoond als 'lage waarde – hoge waarde', bijvoorbeeld '2 - 3' en '4 - 5'.
  • Opmaak 1Rijen met dezelfde rangschikking krijgen altijd het nummer van de laagste positie als tekstuele weergave, in dit geval bijvoorbeeld 2 voor rij 2 en 3.
  • Opmaak 2 Een rij in elke groep met dezelfde rangschikking krijgt het lage positienummer als tekstuele vertegenwoordiging, terwijl de andere rijen in de groep een lege tekenreeks krijgen. De volgorde in de groepen die dezelfde rangschikking hebben, wordt bepaald door de sorteervolgorde van de dimensies van de grafiek.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com