Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Voorbeelden van kwalificaties voor aggregatie

Deze voorbeelden zijn gemaakt met de functie Sum - grafiekfunctie maar kunnen worden toegepast op alle grafiekaggregatiefuncties die de set- analysedefinities en de kwalificatie total ondersteunen.

Voorbeeld 1:  

Bekijk de weergave van de standaard tabel hieronder, met de logische status voordat u selecties maakt:

Example table image of aggregation function with total qualifier

Voorbeeldtabel: Aggregatiefunctie met kwalificatie Total
Month Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 21 21 21
1 A 1 21 21
1 B 2 21 21
2 A 3 21 21
2 B 4 21 21
3 A 5 21 21
3 B 6 21 21

De tweede en derde kolom met uitdrukkingen hebben hetzelfde getal in alle rijen. Dit getal is gelijk aan het berekende totaal in de eerste uitdrukkingskolom.

Nu selecteren we alleen de maanden 1 en 2. Het resultaat is als volgt:

Example table image of aggregation function with total qualifier filtered by month

Voorbeeldtabel: Aggregatiefunctie met kwalificatie Total, gefilterd op maand
Month (Filter: 1-2) Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 10 10 21
1 A 1 10 21
1 B 2 10 21
2 A 3 10 21
2 B 4 10 21

Het resultaat van de derde uitdrukking (vijfde kolom) blijft ongewijzigd omdat de definitie set huidige selecties negeert. De tweede uitdrukkingskolom (vierde kolom) met de kwalificatie total toont het nieuwe totaal 10, dat nog steeds gelijk is aan het eerste uitdrukkingstotaal (derde kolom).

Voorbeeld 2:  

Bekijk de weergave van de volgende standaard tabel:

Example table image of total qualifier with listed fields

Voorbeeldtabel: Kwalificatie Total met vermelde velden
Month Group Sum(Value) sum(total <Month> Value) sum(total <Group> Value)
- - 21 21 21
1 A 1 3 9
1 B 2 3 12
2 A 3 7 9
2 B 4 7 12
3 A 5 11 9
3 B 6 11 12

In de derde uitdrukkingskolom (sum(total<Month> Val)) wordt één totaal berekend voor elke maand.

In de vierde uitdrukkingskolom (sum(total<Grp> Val)) wordt één totaal berekend voor elke groep.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com