Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

EN-modus in keuzelijsten

Als meervoudige selecties worden uitgevoerd in een keuzelijst die is ingesteld op EN-modus, worden alleen gegevens die aan alle geselecteerde veldwaarden zijn gekoppeld weergegeven in de andere velden.

Voorbeeld:  

Uw gegevensbron bevat informatie over welke klanten verschillende artikelen hebben aangeschaft.

Als u een aantal artikelen selecteert in de standaardmodus, worden in QlikView de klanten weergegeven die een of meer van de geselecteerde artikelen hebben aangeschaft.

Als u een aantal artikelen selecteert in de EN-modus, worden in QlikView de klanten weergegeven die alle geselecteerde artikelen hebben aangeschaft.

Vereisten voor EN-modus

De modus voor het veld wordt ingesteld op het tabblad Eigenschappen keuzelijst: Algemeen.

Als de En-modus is geactiveerd, wordt een en-teken ("&") weergegeven vóór de geselecteerde waarden.

Als u op een waarde klikt en de muisknop kort ingedrukt houdt, schakelt de selectie van (EN) geselecteerd (groen) naar NIET geselecteerd (rood). De ampersand wordt dan vervangen door een uitroepteken ("!"). De NIET-selectie is een geforceerde uitsluiting van de waarde of waarden die als zodanig is/zijn gemarkeerd. NIET is alleen beschikbaar als een keuzelijst is ingesteld op de En-modus.

Criteria voor EN-modus

Een veld kan niet altijd worden ingesteld op de logische EN-modus. De reden hiervoor is, dat het en-alternatief alleen logische betekenis heeft als het betrokken veld is gekoppeld aan slechts één ander veld. Er moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • het veld bestaat in niet meer dan één logische tabel,
  • het veld is de tweede kolom van niet meer dan twee kolommen,
  • de tabel bevat geen dubbele records,
  • het veld moet geladen zijn met de kwalificatie distinct. Als de tabel wordt geladen met een opdracht Select, moet u hieraan voorafgaand load distinct * gebruiken.

Een keuzelijst instellen op EN-modus

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een keuzelijst instelt op de EN-modus in plaats van op de standaardmodus (logische OF). Voer de volgende stappen uit:

  1. Controleer of aan de criteria voor de EN-modus wordt voldaan.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de keuzelijst en selecteer Eigenschappen.
  3. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje EN-modus in.

Geforceerde uitsluiting

Geforceerde uitsluiting (soms ook wel NIET-selectie genoemd) is nauw gerelateerd aan de EN-selectie. De geforceerde uitsluiting maakt het mogelijk om expliciet een veldwaarde uit te sluiten, met andere woorden, de door QlikView gevonden oplossingen mogen niet overeenkomen met de uitgesloten waarde.

De geforceerde uitsluiting wordt ingesteld door op een cel te klikken en de muisknop ingedrukt te houden tot de cel rood wordt. Op deze manier Ctrl-klikken is equivalent aan een uitsluiting die als aanvullende vereiste geldt voor de vorige selecties/uitsluitingen. De geforceerde uitsluiting kan alleen worden ingesteld voor een veld dat zich in de EN-modus bevindt.

Informatie

Als u de uitsluiting van bepaalde veldwaarden in objecten wilt forceren, zoals in tekstobjecten, moet u de syntaxis van het script wijzigen. Uw scriptopdracht is bijvoorbeeld als volgt:

=count({<ANDActor=>}DISTINCT Title)

Wijzig deze als volgt:

=count({<~ANDActor=, ANDActor=>} DISTINCT Title)

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com