Ana içeriğe geç

İsteğe bağlı seçim uygulaması oluşturma

İsteğe bağlı seçim uygulaması, Qlik ilişkisel altyapısı altyapısının ilişkilendirmeleri etkili ve verimli bir şekilde oluşturabilmesi için, büyük veri kümelerinin alt kümelerini seçmenin yollarını sunar. Çok büyük hacimde veri içeren ortamlarda, seçim uygulamasının makul miktarda boyut ayrıntısı yüklemesini sağlamanız önerilir. Örneğin, verileri çeyrek, bölge ve ürün kategorisine göre toplanan satış verilerini temel alan bir seçim uygulaması, aşağıdaki gibi bir SQL SELECT deyimi kullanabilir:

SELECT 	SUM(S.UNIT_COST) AS TOTAL_UNIT_COST,
	SUM(S.QUANTITY) AS TOTAL_QUANTITY,
	SUM(S.UNIT_PRICE * S.QUANTITY) AS TOTAL_SALE,
	SUM( (S.UNIT_PRICE - S.UNIT_COST) * QUANTITY) AS TOTAL_PROFIT,
	SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS,
	S.REGION,
	S.YEARQUARTER,
	S.PRODCAT,
FROM SALE_DETAIL S
GROUP BY S.REGION, S.YEARQUARTER, S.PRODCAT

İsteğe bağlı hesaplama ifadesi özelliği genellikle verileri yüklemek için kullanılan SQL GROUP BY sorgusundan elde edilen, hesaplanan toplama sonucunu temel alır. Seçim uygulaması SALE_DETAIL kayıtlarını toplamak için GROUP BY sorgusunu kullandığından, UNIT_COST, QUANTITY hesaplama alanları ve TOTAL_SALE ile TOTAL_PROFIT için hesaplanan değerlerde bir toplama işlevi (bu durumda SUM) kullanılmalıdır.

SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS bölge, çeyrek ve ürün kategorilerinin tüm farklı birleşimleri için satış hattı öğelerinin toplam sayısını kesin olarak hesaplamaya yarayan bir yol sunar. İsteğe bağlı uygulamaları üretmeye yönelik bir bağlantı oluşturulurken isteğe bağlı uygulamalara yüklenen kayıtların sayısını kontrol etme yöntemi olarak bir hesaplama ifadesi sağlanmalıdır. Bir kullanıcının birden çok kategori, bölge ve/veya çeyrek seçtiği SALE_DETAIL örneğinde, TOTAL_LINE_ITEMS için seçimin isteğe bağlı uygulama kayıt sınırını aşıp aşmadığını saptamaya yönelik bir toplam hesabı yapılabilir.

Bilgi notuProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample konumundaki Qlik Sense Enterprise on Windows yüklemesine, isteğe bağlı seçim uygulaması örneği eklenmiştir.

Seçim uygulaması bir uygulama navigasyon bağlantısı oluşturmak üzere bir şablon uygulamaya bağlanırken kayıt sınırları belirtilir. Seçim uygulaması bir uygulama navigasyon bağlantısı oluşturmak üzere bir şablon uygulamaya bağlanırken kayıt sınırları belirtilir. Her uygulama navigasyon bağlantısının bir kayıt sınırı vardır. Seçim uygulamasından birden çok navigasyon bağlantısı oluşturulabilir. Birden çok uygulama navigasyon bağlantısı genellikle, verilerin birden çok görünümünü oluşturmak için bir seçim uygulamasının farklı şablon uygulamalara bağlanmasıyla oluşturulur.

İsteğe bağlı uygulama navigasyon bağlantıları, yayımlanmak üzere seçim uygulamasına tek tek dahil edilebilir. Bir uygulama navigasyon bağlantısı, seçim uygulamasına eklendikten sonra, farklı sayfaların kullanıcılarının bağlantının şablon uygulamasını temel alan isteğe bağlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir veya birden fazla uygulama navigasyon noktası oluşturmak için kullanılır.

İsteğe bağlı uygulama oluşturma hakkında bilgi için bk. İsteğe bağlı uygulama oluşturma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!