Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ändra sorteringsordning för en visualisering

Du kan ändra sorteringsordningen för dimensionerna och måtten så att dina data visas som du vill.

De flesta visualiseringarna har ett avsnitt för Sortering i egenskapspanelen där du kan placera markören på dragstaplar-dragreglagen och dra dimensionen eller måttet till en annan plats för att ändra på sorteringsordningen. I visualiseringar som inte har något sorteringsavsnitt kan du ändå ändra sorteringsordningen till viss del.

I följande skärmdump görs sorteringen i första hand efter måttet Gross Sales.

Sorteringsdel i egenskapspanelen

Ett stapeldiagram med denna sorteringsordning ser ut så här.

Stapeldiagram sorterat efter Bruttoförsäljning.

Eftersom det finns två mått, Gross Sales och Sales, är förinställningen att staplarna är flervärdesstaplar. Gross Sales presenteras först eftersom den har sorteringsprioritet 1. Om du drar Sales högst upp i Sortering blir den första stapeln Sales och den andra stapeln Gross Sales.

Om du vill sortera efter Year istället, drar du Year högst upp i Sortering. Stapeldiagrammet uppdateras då och sorteras efter Year.

Stapeldiagram sorterat efter År.

Anteckning om informationFör stapeldiagram med flera dimensioner är sortering låst till den första dimensionen. Det är den här dimensionen som grupper och staplar är baserade på och om du skulle sortera baserat på en annan dimension eller ett annat mått skulle det kunna splittra de här grupperna på ett oönskat sätt. Om du ändå vill sortera efter måttvärde kan du prova att använda alternativet Sortera efter uttryck på den första dimensionen under Sortering.

Sortering i dimensions- och måttavsnitt

Det är främst under Sortering som du ställer in sorteringsordningen, men du kan även ändra den i avsnittet Data under Dimensioner och Mått på egenskapspanelen. I Dimensioner kan du ändra prioritetsordningen mellan flera olika dimensioner genom att dra dem, och på samma sätt kan du i Mått dra måtten för att ändra sorteringsordningen. Placera muspekaren på dragstaplar-dragreglagen och dra dimensionen eller måttet till en annan plats för att ändra ordningen. Ändringarna visas i visualiseringen.

Intern sorteringsordning

Förutom att ställa in sorteringsordningen för dimensioner och mått kan du ställa in den interna sorteringsordningen under Sortering.

Klicka på dimensions- eller måttnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Tabellen nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

Sorteringsalternativ:

  • Sortera efter uttryck (Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.)
  • Sortera numeriskt
  • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering.

Mer information finns här Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Standardsorteringsregler

Standardinställningen är att dimensionerna och måtten sorteras i den ordningen som de lades till, men det senast tillagda elementet sist. Varje dimension sorteras sedan internt på det vanligaste sättet för den typen av data. Tal sorteras numeriskt, stigande. Text sorteras alfabetiskt, stigande.

Standardsortering i visualiseringar
Visualisering Beskrivning
Stapeldiagram

Som standard visas ett stapeldiagram med ett mått och en dimension med vertikala staplar sorterade i fallande ordning efter mått.

Om en dimension har mindre än 10 värden görs sorteringen efter dimension, alfabetiskt.

Lådagram Som standard sorteras ett lådagram efter centrumlinjen. Du kan även sortera efter första morrhår, rutans start, rutans slut eller sista morrhår.
Kombinationsdiagram Sorteras efter första elementet som läggs till, antingen dimensionen eller måttet.
Fördelningsdiagram Som standard sorteras ett fördelningsdiagram efter den yttre dimensionen.
Filterruta

Som standard visas data i filterrutor stigande.

Mätare

En mätare använder endast ett måttvärde, det första under Mått.

Histogram Histogram har inget sorteringsavsnitt.
KPI Som standard blir det första tillagda måttet huvudvärde.
Linjediagram

Som standard sorteras ett linjediagram efter dimensionen.

Karta Ett kartskikt kan bara ha en dimension. Sortering används för att fastställa den ordning som punkter eller områden ska läggas till på kartan.
Cirkeldiagram

Ett cirkeldiagram använder ett mått och en dimension. Som standard sorteras ett cirkeldiagram efter måttet och i fallande ordning.

Spridningsdiagram

Spridningsdiagrammet har ingen sorteringsdel, men måttens ordning avgör var de används. Det första måttet används på x-axeln, det andra på y-axeln och det tredje (valbara) måttet används för bubbelstorleken (den används för att ställa in färger för stora datauppsättningar) i spridningsdiagrammet. Du kan endast ha en dimension i ett spridningsdiagram.

Tabell

Som standard visar kolumnen dimensioner och mått i den ordning de har lagts till.

Sorteringsordning för rader: Som standard sorteras tabellen i stigande ordning efter den första dimensionen eller det första måttet under Sortering. Du kan ändra sorteringsordningen tillfälligt genom att klicka på rubriken för raden du vill sortera efter. Ett klick ger stigande ordning, två klick ger fallande ordning.

Text och bild

Text- och bildvisualiseringen har ingen sorteringsdel, men du kan dra måttokens i visualiseringen för att ändra ordningen.

Trädkarta

Trädkartan har inget sorteringsavsnitt. Sortering sker automatiskt i måttens storleksordning.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!