Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Färglägga en visualisering

Qlik Sense färglägger automatiskt visualiseringar när de läggs till i dina ark. Du kan manuellt ställa in färgerna i dina visualiseringar efter egna behov eller önskemål.

För flertalet visualiseringar ställs färgalternativen in i egenskapspanelen med hjälp av UtseendeFärger och teckenförklaring. Du kan tillämpa färger manuellt i dina visualiseringar genom att välja Anpassad och sedan använda följande metoder:

  • Färglägga efter en färg
  • Färglägga efter flera färger
  • Färglägga per dimension

    Du kan också dra och släppa dimensionsfält från resurspanelen till en visualisering om du vill färglägga visualiseringen per dimension (om detta stöds av visualiseringstypen).

  • Färglägga per mått

    Du kan också dra och släppa måttfält från resurspanelen till en visualisering om du vill färglägga den per mått (om detta stöds av visualiseringstypen).

  • Färglägga per uttryck

Tabeller och pivottabeller kan endast färgläggas per uttryck. Alternativen för färgläggning av tabeller och pivottabeller finns i egenskapspanelen i Data.

Om du vill använda färger på ett enhetligt sätt för dimensioner eller mått mellan olika visualiseringar kan du tilldela originalobjekten i ditt bibliotek specifika färger. I de flesta visualiseringar kommer eventuella färger som tilldelas originalobjekten att användas automatiskt. I de fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, är det färgen som tilldelats originaldimensionen som används som standard. Du kan välja vilken originalobjektsfärg som du vill använda, eller inaktivera originalobjektsfärgerna helt.

Mer information finns i Tilldela originalobjekt färger.

Du kan även tilldela individuella originaldimensionsvärden färger för att säkerställa att olika värdens färger överensstämmer i olika visualiseringar.

Mer information finns i Tilldela originaldimensionsvärden färger.

För att hålla visualiseringarna tydliga när du ställer in färger manuellt bör du välja färger för tillgänglighet och bara använda andra färger när de fyller ett syfte.

Färglägga efter en färg

När du färglägger efter en färg används en färg för alla objekt i diagrammet. Färgläggning efter en färg är det bästa valet för visualiseringar, till exempel för stapel- eller linjediagram med en dimension och ett mått.

Om du har en originaldimension eller ett originalmått som tilldelats en färg kan du färglägga visualiseringen efter denna enda färg. I de fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, är det färgen som tilldelats originaldimensionen som används som standard. Du kan välja vilken originalobjektsfärg som du vill använda, eller inaktivera originalobjektsfärgerna helt.

Följande alternativ är tillgängliga när En färg väljs från Färger i UtseendeFärger och teckenförklaring:

Alternativ för att färglägga efter en färg (Avancerad)
Alternativ Beskrivning
Använd biblioteksfärger

Välj att använda originalobjektfärger. I de fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

Det här alternativet är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg.

Färg Välj en färg från färgväljaren. Du kan välja en färg från standardpaletten, ange ett hexadecimalt värde för en färg eller välja en färg från ett färghjul.

Färglägga efter flera färger

Om du har flera mått i en visualisering kan du välja Flerfärgade för att färglägga varje mått med egen färg. Qlik Sense innehåller en palett med 12 färger och en med 100 färger som kan användas för visualiseringen. Som standard väljs 12 färger som färgschema för dimensioner.

Om du använder originalmått i din visualisering kan du även välja att använda deras färger i din visualisering. När en visualisering färgläggs per originalmått, använder originalmåtten sina tilldelade färger och eventuella andra mått tilldelas färger från färgschemat 12 färger.

Följande alternativ är tillgängliga när Flerfärgade väljs från Färger:

Alternativ för att färglägga efter flera färger
Alternativ Beskrivning
Använd biblioteksfärger

Välj att använda originalobjektfärger. I de fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

Det här alternativet är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg.

Följande alternativ är tillgängliga när Flerfärgade väljs från Färger i UtseendeFärger och teckenförklaring:

Alternativ för att färglägga efter flera färger (Avancerat)
Alternativ Beskrivning

Använd biblioteksfärger

Välj att använda originalobjektfärger. I de fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

Det här alternativet är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg.

Färgschema

Välj färgschemat som används i visualiseringen. Följande scheman är tillgängliga:

12 färger: Dessa färger återanvänds om det finns fler än 12 värden. De tolv färgerna i det här färgschemat kan alla särskiljas av personer som är färgblinda.

100 färger: Dessa färger återanvänds om det finns fler än 100 värden. Alla dessa 100 färger kan inte särskiljas av personer som är färgblinda.

Följande alternativ är tillgängliga när Flerfärgade väljs från Färger i UtseendeFärger och teckenförklaring:

Alternativ för att färglägga efter flera färger
UI-element Beskrivning

Använd biblioteksfärger

Välj att använda originalobjektfärger. I de fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

Det här alternativet är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg.

Färgschema

Välj färgschemat som används i visualiseringen. Följande scheman är tillgängliga:

12 färger: Dessa färger återanvänds om det finns fler än 12 värden. De tolv färgerna i det här färgschemat kan alla särskiljas av personer som är färgblinda.

100 färger: Dessa färger återanvänds om det finns fler än 100 värden. Alla dessa 100 färger kan inte särskiljas av personer som är färgblinda.

Färglägga per dimension

När du färglägger en visualisering per en dimension, färgläggs alla värden i visualiseringen i enlighet med motsvarande värden i det valda dimensionsfältet. Som standard färgläggs visualiseringen efter den primära dimensionen i visualiseringen, men du kan välja andra dimensioner. Qlik Sense innehåller en palett med 12 färger och en med 100 färger. Som standard väljs 12 färger som palett för färgläggning per dimensioner.

Om du använder en originaldimension kan du färglägga visualiseringen med de färger som tilldelats den dimensionens distinkta värden.

Färgläggning per dimension är användbart när du vill kunna spåra relaterad information i dina visualiseringar, och till exempel färglägga flera diagram per dimensionen Region så att det går att tydligt se vilka värden som är relaterade till vilken region i varje diagram.

Följande alternativ är tillgängliga när Per dimension väljs från Färger i UtseendeFärger och teckenförklaring:

Alternativ för att färglägga efter dimension
UI-element Beskrivning

Välj dimension

Med det här fältet väljer du dimensionen som ska användas för att färglägga visualiseringen. Som standard gäller att om du redan har valt en dimension för visualiseringen ställs den in med den dimensionen. Klicka på Pil ned om du vill välja en annan dimension. Du kan ange ett uttryck genom att klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren

Låsta färger

När det här alternativet är valt låses färgerna mellan olika valtillstånd. Om alternativet rensas, ändras färgerna och tilldelas andra dimensionsvärden när urval görs i visualiseringen.

Färgschema

Välj färgschemat som används i visualiseringen. Följande scheman är tillgängliga:

12 färger: Dessa färger återanvänds om det finns fler än 12 värden. De tolv färgerna i det här färgschemat kan alla särskiljas av personer som är färgblinda.

100 färger: Dessa färger återanvänds om det finns fler än 100 värden. Alla dessa 100 färger kan inte särskiljas av personer som är färgblinda.

Biblioteksfärger

Välj när du vill använda originaldimensionens färgvärden.

Det här alternativet är tillgängligt när en originaldimension används i visualiseringen.

Färglägga per mått

När du färglägger en visualisering per ett mått, färgläggs alla värden i visualiseringen efter en toning eller klass baserat på värdena i det valda måttet. Som standard färgläggs visualiseringen per det primära måttet i visualiseringen, men du kan välja ett annat mått. Det finns fyra tillgängliga färgscheman.

Färglägga per mått är användbart när du tydligt vill se objekt som färglagts per sina respektive mätvärden.

Följande alternativ är tillgängliga när Per mått väljs från Färger i UtseendeFärger och teckenförklaring:

Alternativ för att färglägga per mått
UI-element Beskrivning

Välj mått

Välj måttet som ska användas för att färglägga visualiseringen. Om ett mått har lagts till visualiseringen väljs det måttet som standard. Klicka på Pil ned för att välja ett mått. Du kan ange ett uttryck genom att klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren

Färgschema

Välj färgschemat som används i visualiseringen. Följande scheman är tillgängliga:

Sekventiell toning: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av olika färgnyanser. Höga måttvärden har mörkare toner.

Sekventiella klasser: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av färger som tydligt skiljer sig åt.

Divergerande toning: Används vid arbete med data som ordnas från lägsta till högsta, exempelvis för att visa relationen mellan olika områden på en karta. Låga och höga värden har mörka färger, färger i mellanintervallet är ljusa.

Divergerande klasser: Kan ses som två sekventiella klasser i kombination, med delat mellanintervall. De två yttervärdena, det högsta och det lägsta framhävs med mörka färger med kontrasterande nyanser, och de kritiska värdena i mellanintervallet framhävs med ljusa färger.

Motsatta färger

Välj detta alternativ för att byta vilka färger som används för låga värden och vilka färger som används för höga värden i det valda färgschemat.

Intervall

Ställ in intervall för måttvärdena när du vill färglägga visualiseringen. Om alternativet är inställt på Auto, Qlik Sense skapas intervall utifrån de upptäckta min- och maxvärdena.

Om alternativet är inställt på Anpassad, Qlik Sense skapas intervall automatiskt utifrån användardefinierade min- och maxvärden. Du måste ange värden eller uttryck som beräknar dessa värden i fälten Min och Max. Du kan ange ett uttryck genom att klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren

Färg per uttryck

Genom att färglägga per uttryck kan du använda färger i en visualisering utifrån ett användardefinierat uttryck. Det gör att du kan använda uttryck för att definiera både färgerna som används och värdena som färgerna ska användas på i en visualisering. Du skulle till exempel kunna använda ett uttryck för att ställa in villkorsfärger i ett diagram.

Följande alternativ är tillgängliga när Per uttryck väljs från Färger i UtseendeFärger och teckenförklaring:

Alternativ för att färglägga per uttryck
UI-element Beskrivning

Uttryck

Ange ett uttryck genom att klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren.

Mer information finns i Färglägga per uttryck.

Uttrycket är en färgkod

Valt som standard. I de flesta fall är det bäst att behålla den här inställningen. Om valet raderas utvärderas uttrycket till en siffra, som i sin tur ritas mot någon av diagramgradienterna.

Etikett

Ange etiketten som ska visas i teckenförklaringen.

Det här uttrycket är en färgkod måste avmarkeras.

Färgschema

Färgschemat anger vilka färger som ska användas i visualiseringen. Följande färgscheman är tillgängliga:

Sekventiell toning: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av olika färgnyanser. Höga måttvärden har mörkare toner.

Sekventiella klasser: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av färger som tydligt skiljer sig åt.

Divergerande toning: Används vid arbete med data som ordnas från lägsta till högsta, exempelvis för att visa relationen mellan olika områden på en karta. Låga och höga värden har mörka färger, färger i mellanintervallet är ljusa.

Divergerande klasser: Kan ses som två sekventiella klasser i kombination, med delat mellanintervall. De två yttervärdena, det högsta och det lägsta, framhävs med mörka färger med kontrasterande nyanser, och de kritiska värdena i mellanintervallet framhävs med ljusa färger.

Det här uttrycket är en färgkod måste avmarkeras.

Motsatta färger

När det här alternativet är valt blir färgschemat omvänt.

Det här uttrycket är en färgkod måste avmarkeras.

Intervall

Inställningen anger värdeintervallen för färgläggning av resultaten i visualiseringen.

Auto: Qlik Sense skapar intervall utifrån de upptäckta min- och maxvärdena.

Anpassad: Qlik Sense skapar intervall automatiskt utifrån användardefinierade min- och maxvärden. Du måste ange värden eller uttryck som beräknar dessa värden i fälten Min och Max. Du kan ange ett uttryck genom att klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren

Det här uttrycket är en färgkod måste avmarkeras.

Färglägga per uttryck i tabellvisualiseringar

Uttryck kan användas för att färglägga bakgrunder och text i tabeller och pivottabeller. Det gör att du kan använda uttryck för att definiera både färgerna som används och villkorsvärdena som färgerna ska användas på i en visualisering. Du skulle till exempel kunna använda uttryck för att ändra text- och bakgrundsfärger beroende på vilka värden som finns i olika tabellceller.

Följande alternativ är tillgängliga i Data för färgläggning av visualiseringar av tabeller och pivottabeller:

Alternativ för att färglägga tabell- och pivottabellsvisualiseringar
UI-element Beskrivning
Bakgrundsfärguttryck

Ange ett uttryck genom att klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren. Textfärgen ändras automatiskt till vit när en mörk bakgrundsfärg används.

Mer information finns i Färglägga per uttryck.

Textfärguttryck

Ange ett uttryck genom att klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren. Om du använder samma uttryck som i bakgrundsfärgen blir texten inte synlig.

Mer information finns i Färglägga per uttryck.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!