Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Qlik Sense Mobile Client Managed-appen

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du använder en Qlik Sense Mobile Client Managed-app.

Det gick inte att hämta Qlik Sense

När jag försöker hämta en app i Qlik Sense Mobile Client Managed-appen får jag ett felmeddelande om att hämtningen misslyckades.

Möjlig orsak 1

Appen innehåller section access och OMIT används på nyckelfält, vilket inte stöds i Qlik Sense Mobile Client Managed-appen.

Föreslagen åtgärd  

Anpassa appens sektionsåtkomst så att UTELÄMNA inte används på nyckelfält. Detta kräver åtkomst till redigering och laddning av appens skript.

Mer information finns i Hantera datasäkerhet med Section Access.

Möjlig orsak 2

Appen är för stor för din iOS-enhet. You will receive a message stating that there is not enough storage space on your device.

Föreslagen åtgärd 1

Ta bort andra appar och media från din iOS-enhet.

Föreslagen åtgärd 2

Be Qlik Sense-appens utvecklare att minska dess storlek.

Föreslagen åtgärd 3

Minska storleken på Qlik Sense-appen innan du laddar ner den till din iOS-enhet.

Mer information finns i Hämta appar i Qlik Sense Mobile Client Managed-appen.

Möjlig orsak 3

När en hämtning krävs av servern, och appen inte är redo för hämtning inom 90 sekunder, avbryts hämtningen.

Föreslagen åtgärd 1

Starta om hämtningen.

Föreslagen åtgärd 2

Be Qlik Sense-appens utvecklare att minska dess komplexitet. Ladda ner appen igen.

Möjlig orsak 4

Om anslutningen till servern försvinner i 15 sekunder misslyckas hämtningen.

Föreslagen åtgärd  

Starta om hämtningen.

Minskad Qlik Sense-app kan inte laddas ner

Jag får följande felmeddelande när jag trycker på knappen Minska för att ladda ner en minskad Qlik Sense-app: Kunde inte ladda bokmärken.

Möjlig orsak  

Du använder Qlik Sense Enterprise November 2017 eller tidigare. App-minskning stöds bara på Qlik Sense Enterprise February 2018 eller senare. Du ser knappen Minska eftersom Qlik Sense Mobile Client Managed February 2018 eller senare har installerats på din iOS-enhet.

Föreslagen åtgärd  

Uppgradera dinQlik Sense Enterprise installation till February 2018 eller senare.

Otillräckligt minne för att köra Qlik Sense Mobile Client Managed-appen

När jag arbetar med en Qlik Sense-app i Qlik Sense Mobile Client Managed-appen får jag ett felmeddelande om att min enhet inte har tillräckligt minne. Qlik Sense-appen stängs.

Möjlig orsak  

Qlik Sense-appen kräver mer minne än vad som för tillfället är tillgängligt på din enhet.

Föreslagen åtgärd  

Stäng alla andra program på din enhet och försök sedan att öppna Qlik Sense-appen igen. Du måste eventuellt logga in på Qlik Sense Mobile Client Managed-appen igen.

Be Qlik Sense-appens utvecklare att förenkla appen så att den går att köra på din enhet.

Qlik Sense Mobile Client Managed-appens hubb kunde inte visas

När jag arbetar med Qlik Sense Mobile Client Managed-appen får jag ett felmeddelande om att appens hubb inte kunde visas.

Möjlig orsak  

Qlik Sense-appen har stött på ett internt fel.

Föreslagen åtgärd  

Logga tillbaka in i mobilappen. Om problem kvarstår, rapportera det till Qlik-supporten.

Skicka loggfiler till din administratör

Din administratör kan be dig om loggfiler för att felsöka problem. Du måste först ställa in e-posttjänsten på din -enhet för att kunna skicka diagnostik.

  1. Välj din profilikon Användare i menyn längst upp i Qlik Sense Mobile Client Managed-appen.
  2. Tryck på Diagnostik.
  3. Aktivera Detaljerad diagnostik om din administratör begär det.
  4. Tryck på Skicka programdiagnostik.
  5. Skicka e-postmeddelandet från enhetens e-postklient.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!