Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa länkar till innehåll i Qlik Sense Mobile Client Managed-appen

Du kan skapa mobila applänkar till Qlik Sense appar och ark. Du kan också välja vilket urval att använda, antingen uttryckligen eller genom att använda ett bokmärke.

Qlik Sense Mobile Client Managed-applänkar använder URL-schemat qliksenselink, medan en Qlik Sense Enterprise-länk börjar med https. Det enklaste sättet att skapa en mobil applänk för en app är att:

 1. Öppna appen i webbläsaren.
 2. Kopiera URL.

  Exempel:  

  https://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc

 3. Ersätt httpsi URL med qliksenselink.

  Exempel:  

  qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc

Nu kan du använda den ändrade URL på din mobila enhet för att få åtkomst till den länkade appen i Qlik Sense Mobile Client Managed-appen.

Skapa mobila applänkar till ark

Du kan länka till ett specifikt ark i en app på samma sätt, genom att ersätta https i URL med qliksenselink.

Exempel:  

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

Det öppnar arket med standardvalen. Du kan också välja att öppna arket med en specifik uppsättning urval eller ett bokmärke.

Länka till specifika urval

Du kan länka till en uppsättning urval genom att lägga till en urvalsdefinition i slutet på URL. Du kan lägga till flera urvalsdefinitioner.

Syntax: select/{field}/{[value1;value2]}

Exempel: Öppna arket med värdet red som markerats i color-fältet

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red

Exempel: Öppna arket med värdena red och blue som markerats i color-fältet

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red;blue

Exempel: Öppna arket med värdet red som markerats i color-fältet och värdet L som markerats i size-fältet

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red/select/size/L

Länka till bokmärken

Du kan länka till bokmärken som har definierats i appen genom att hänvisa till bokmärkets id. Bokmärkets id kan fås genom att använda Enstaka konfigurator som medföljer Dev Hub.

Syntax: bookmark/{bookmarkid}

Exempel: Öppna arket med urval enligt ett bokmärke med id 860f2e77-2cdc-44f2-aa19-58d46f2f69b0

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/bookmark/860f2e77-2cdc-44f2-aa19-58d46f2f69b0

Om bokmärket pekar på ett annat ark än det du definierade i URL, dirigeras du automatiskt om till korrekt ark.

Länka till ark utan urval

Om du vill öppna arken med alla urval raderade kan du lägga till options/clearselections till URL.

Exempel: Öppna arket utan några urval

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/options/clearselections

Felhantering

Tvinga länken att öppnas i offline-läge

Appen öppnas som standard i online-läge Om det inte är möjligt att öppna appen i online-läge, öppnas den i offline-läge om det är möjligt.

Du kan tvinga appen att öppnas i offline-läge genom att lägga till parametern ?forceOpen=offline i slutet av URL.

Exempel: Öppna appen i offline-läge

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc?forceOpen=offline

Anteckning om tipsDet är också möjligt att tvinga onlineläget med frågeparametern ?forceOpen=online.

Det gick inte att hitta kontot

Om Qlik Sense Mobile Client Managed inte kan matcha länken med ett Qlik Sense-konto visas ett felmeddelande. Du kan försöka att öppna appen i enhetens webbläsare, som borde fungera om det inte gick att matcha länken med ett konto.

Användaren är inte inloggad på kontot

Användaren ombeds logga in på det Qlik Sense-konto som är kopplat till länken om det behövs. Om användaren redan är inloggad på ett annat konto loggas användaren ut från det kontot innan denna loggas in på det Qlik Sense-konto som är kopplat till länken.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!