Gå till huvudinnehåll

Tolkning av datum och tid

Qlik Sense lagrar varje datum, tid eller tidsangivelse som ett serienummer för datum. Serienumret för datum används för datum, tider och tidsangivelser samt för aritmetiska beräkningar som baseras på datum- och tidsenheter. Datum och tider kan således adderas och subtraheras, intervall kan jämföras m.m.

Serienumret för datum är det (reella) antal dagar som passerat sedan dec 30, 1899, dvs. att Qlik Sense-formatet är identiskt med datumsystemet 1900 som används av Microsoft Excel för Windows och andra program, inom intervallet 1 mars 1900 och 28 februari 2100. Till exempel motsvarar 33857 den 10 september 1992. Utanför detta intervall använder Qlik Sense samma datumsystem som finns i den gregorianska kalendern.

Anteckning om informationOm fältet innehåller datum innan 1 januari 1980 kommer fältet inte att innehålla systemtaggarna $date eller $timestamp. Fältet bör ändå kännas igen som ett datumfält av Qlik Sense, men om du behöver taggarna kan du lägga till dem manuellt i dataladdningsskriptet med Tag-satsen. Se Tag för mer information.

Serienummer för tider är ett tal mellan 0 och 1. Serienumret 0,00000 motsvarar 00:00:00, medan 0,99999 motsvarar 23:59:59. Blandade tal anger datum och tid: serienumret 2.5 motsvarar den 1 januari, 1900, 12.00.

Data visas enligt textsträngens format. Som standard används de inställningar som gjorts i Kontrollpanelen. Det går även att ange dataformat med hjälp av skriptets variabler för taltolkning, eller med hjälp av en formateringsfunktion. Man kan dessutom omformatera data i arkobjektens egenskapsdialoger.

Mer information om taltolkningsvariabler finns i Variabler för tolkning av tal.

Mer information om formateringsfunktioner finns i Formateringsfunktioner.

Exempel 1:  

  • 1997-08-06 lagras som 35648
  • 09:00 lagras som 0.375
  • 1997-08-06 09:00 lagras som 35648.375

och tvärtom:

  • 35648 med talformatet 'D/M/YY' visas som 6/8/97
  • 0.375 med talformatet 'hh.mm' visas som 09.00

Qlik Sense följer ett visst schema för tolkning av datum, tider och andra typer av data. Slutresultatet kommer emellertid att påverkas av ett antal faktorer som beskrivs här.

Exempel 2:  

Nedanstående exempel förutsätter följande standardinställningar:

  • Decimalavgränsare för tal:
  • Kort datumformat: YY-MM-DD
  • Tidsformat: hh:mm

Följande tabell visar olika representationer när data har lästs in i Qlik Sense utan den speciella tolkningsfunktionen i skriptet:

Tabell när data läses in utan den speciella tolkningsfunktionen i skriptet
Källdata Qlik Sense standardtolkning datumformatet 'YYYY-MM-DD' datumformatet 'MM/DD/YYYY' tidsformatet 'hh:mm' talformatet '# ##0.00'
0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38
33857338571992-09-1009/10/199200:0033 857.00
97-08-0697-08-061997-08-0608/06/199700:0035 648.00
9708069708064557-12-2112/21/455700:00970 806.00
8/6/978/6/978/6/978/6/978/6/978/6/97

I följande tabell visas olika återgivningar när data har lästs in i Qlik Sense med hjälp av date#( A, 'M/D/YY')-tolkningsfunktionen i skriptet:

Tabell när data läses med tolkningsfunktionen date#( A, 'M/D/YY') i skriptet
Källdata Qlik Sense standardtolkning datumformatet 'YYYY-MM-DD' datumformatet 'MM/DD/YYYY' tidsformatet 'hh:mm' talformatet '# ##0.00'
0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
338573385733857338573385733857
97-08-0697-08-0697-08-0697-08-0697-08-0697-08-06
970806970806970806970806970806970806
8/6/978/6/971997-08-0608/06/199700:0035 648.00

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!