Ana içeriğe geç

Tarih ve saat yorumu

Qlik Sense, verilerde bulunan her bir tarihi, saati ve zaman damgasını bir tarih seri numarası olarak depolar. Tarih seri numarası; tarihler, zamanlar ve zaman damgaları için ve tarih ile zaman varlıklarını temel alan aritmetik hesaplamalarda kullanılır. Dolayısıyla, tarihler ve saatler toplanabilir ve çıkarılabilir, aralıklar kıyaslanabilir ve benzeri işlemler yapılabilir.

Tarih seri numarası, 30 Aralık 1899 tarihinden itibaren geçen (gerçek değerli) gün sayısıdır; yani Qlik Sense biçimi, 1 Mart 1900 ve 28 Şubat 2100 tarih aralığında Microsoft Excel ve diğer programların kullandığı 1900 tarih sistemiyle aynıdır. Örneğin, 33857 sayısı 10 Eylül 1992 tarihine karşılık gelir. Bu aralığın dışında Qlik Sense, Miladi takvime genişletilmiş aynı tarih sistemini kullanır.

Bilgi notuAlan, 1 Ocak 1980'den önceki tarihleri içeriyorsa alan, $date veya $timestamp sistem etiketlerini içermez. Alan yine de Qlik Sense tarafından bir tarih alanı olarak tanınmalıdır, ancak etiketlere ihtiyacınız olursa Tag deyimiyle veri yükleme komut dosyasına bunları el ile ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Tag.

Zamanlar için seri numarası, 0 ile 1 arasında bir sayıdır. 0.00000 seri numarası 00:00:00 sonucuna karşılık gelirken, 0.99999 seri numarası 23:59:59 sonucuna karşılık gelir. Karışık sayılar, tarihi ve zamanı belirtir: 2.5 seri numarası, 1 Ocak 1900, öğlen 12:00'yi temsil eder.

Ancak veriler, dizenin biçimine göre görüntülenir. Varsayılan olarak, Denetim Masası'nda yapılan ayarlar kullanılır. Verilerin biçimi ayrıca, kod içinde sayı yorumlama değişkenlerini kullanarak veya biçimlendirme fonksiyonları yardımıyla da ayarlanabilir. Son olarak, sayfa nesnesinin özellikler sayfasında verileri yeniden biçimlendirmek de mümkündür.

Sayı yorumlama değişkenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sayı yorumlama değişkenleri.

Biçimlendirme fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Biçimlendirme fonksiyonları.

Örnek 1:  

  • 1997-08-06, 35648 olarak depolanır
  • 09:00, 0.375 olarak depolanır
  • 1997-08-06 09:00, 35648.375 olarak depolanır

tam tersi:

  • 35648 , 'D/M/YY' sayı biçimiyle 6/8/97 olarak gösterilir
  • 0.375, 'hh.mm' sayı biçimiyle 09.00 olarak gösterilir

Qlik Sense tarihleri, saatleri ve diğer veri türlerini yorumlamaya çalışmak için bir kural dizisini izler. Ancak burada açıklandığı gibi bir dizi faktör nihai sonucu etkiler.

Örnek 2:  

Bu örnekler aşağıdaki varsayılan ayarları kabul eder:

  • Sayı ondalık ayırıcısı:
  • Kısa tarih biçimi: YY-MM-DD
  • Saat biçimi: hh:mm

Kod içinde özel yorumlama fonksiyonu olmadan veriler okunup Qlik Sense içine alındığında oluşan farklı temsiller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Kodda özel yorumlama fonksiyonu olmadan veriler okunduğunda oluşan tablo
Kaynak veri Qlik Sense varsayılan yorumu 'YYYY-MM-DD' tarih biçimi 'MM/DD/YYYY' tarih biçimi 'hh:mm' saat biçimi '# ##0.00' sayı biçimi
0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38
33857338571992-09-1009/10/199200:0033 857.00
97-08-0697-08-061997-08-0608/06/199700:0035 648.00
9708069708064557-12-2112/21/455700:00970 806.00
8/6/978/6/978/6/978/6/978/6/978/6/97

Kod içinde date#( A, 'M/D/YY') yorumlama fonksiyonu kullanılarak veriler okunup Qlik Sense içine alındığında oluşan farklı temsiller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Kodda date#( A, 'M/D/YY') yorumlama fonksiyonu kullanıldığında oluşan tablo
Kaynak veri Qlik Sense varsayılan yorumu 'YYYY-MM-DD' tarih biçimi 'MM/DD/YYYY' tarih biçimi 'hh:mm' saat biçimi '# ##0.00' sayı biçimi
0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
338573385733857338573385733857
97-08-0697-08-0697-08-0697-08-0697-08-0697-08-06
970806970806970806970806970806970806
8/6/978/6/971997-08-0608/06/199700:0035 648.00

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!