Ga naar hoofdinhoud

Interpretatie van datum en tijd

In Qlik Sense worden alle datums, tijden en tijdstempels die in de gegevens worden aangetroffen, als datumvolgnummer weergegeven. Het datumvolgnummer wordt gebruikt voor datums, tijden en tijdstempels en voor rekenkundige berekeningen op basis van datum- en tijdeenheden. Datums en tijden kunnen dus bij elkaar worden opgeteld en van elkaar worden afgetrokken, intervallen kunnen worden vergeleken, enzovoort.

Het datumvolgnummer is het (reële) aantal dagen dat is verstreken sinds 30 december 1899. De Qlik Sense-indeling is identiek aan het 1900-datumsysteem dat wordt gebruikt door Microsoft Excel en andere programma's, in het bereik tussen 1 maart 1900 en 28 februari 2100. Zo komt 33857 bijvoorbeeld overeen met 10 september 1992. Buiten dit bereik maakt Qlik Sense gebruik van hetzelfde datumsysteem als wordt gehanteerd bij de Gregoriaanse kalender.

InformatieAls het veld een datum vóór 1 januari 1980 bevat, beschikt het veld niet over de extra systeeminfo $date of $timestamp. Het veld wordt nog steeds door Qlik Sense herkend als een datumveld, maar als u de tags nodig hebt, kunt u deze handmatig in het load-script voor gegevens toevoegen met behulp van de opdracht Tag. Raadpleeg Tag voor meer informatie.

Het volgnummer voor tijden is een getal tussen 0 en 1. Het volgnummer 0.00000 komt overeen met 00:00:00, terwijl 0.99999 overeenkomt met 23:59:59. Gemengde getallen geven de datum en tijd aan: het volgnummer 2.5 staat voor 1 januari 1900 om 12:00 's middags.

De gegevens worden echter weergegeven volgens de notatie van de tekenreeks. Standaard worden de notaties gebruikt die in het Configuratiescherm zijn ingesteld. U kunt de notatie van de gegevens ook instellen door gebruik te maken van de scriptvariabelen voor getalinterpretatie of met behulp van een opmaakfunctie. Tot slot kunt u de datumnotaties wijzigen in het eigenschappenvenster van het werkbladobject.

Zie Variabelen voor getalinterpretatie voor meer informatie over variabelen voor getalinterpretatie.

Zie Opmaakfuncties voor meer informatie over opmaakfuncties.

Voorbeeld 1:  

  • 1997-08-06 wordt opgeslagen als: 35648
  • 09:00 wordt opgeslagen als: 0.375
  • 1997-08-06 09:00 wordt opgeslagen als: 35648.375

en omgekeerd:

  • met getalnotatie wordt weergegeven als:35648 'D/M/YY' 6/8/97
  • met getalnotatie wordt weergegeven als:0.375'hh.mm'09.00

Bij de interpretatie van datums, tijden of andere gegevenstypen wordt in Qlik Sense een bepaalde controlevolgorde aangehouden. Het uiteindelijke resultaat wordt echter beïnvloed door een aantal factoren, zoals hier beschreven.

Voorbeeld 2:  

In de volgende voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Scheidingsteken voor decimalen: .
  • Korte datumnotatie YY-MM-DD
  • Tijdnotatie: hh:mm

In de volgende tabel wordt de verschillende representaties weergegeven als de gegevens worden ingelezen in Qlik Sense zonder de speciale interpretatiefunctie in het script:

Tabel wanneer de gegevens zijn ingelezen zonder de speciale interpretatiefunctie in het script
Brongegevens Standaardinterpretatie in Qlik Sense Datumopmaak 'YYYY-MM-DD' Datumopmaak 'MM/DD/YYYY' Tijdnotatie 'hh:mm' Getalnotatie '# ##0.00'
0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38
33857338571992-09-1009/10/199200:0033 857.00
97-08-0697-08-061997-08-0608/06/199700:0035 648.00
9708069708064557-12-2112/21/455700:00970 806.00
8/6/978/6/978/6/978/6/978/6/978/6/97

In de volgende tabel wordt de verschillende representaties weergegeven als de gegevens worden ingelezen in Qlik Sense met de interpretatiefunctie date#( A, 'M/D/YY') in het script:

Tabel wanneer de date#( A, 'M/D/YY') interpretatiefunctie in het script wordt gebruikt
Brongegevens Standaardinterpretatie in Qlik Sense Datumopmaak 'YYYY-MM-DD' Datumopmaak 'MM/DD/YYYY' Tijdnotatie 'hh:mm' Getalnotatie '# ##0.00'
0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
338573385733857338573385733857
97-08-0697-08-0697-08-0697-08-0697-08-0697-08-06
970806970806970806970806970806970806
8/6/978/6/971997-08-0608/06/199700:0035 648.00

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!