Gå till huvudinnehåll

TextBetween - skript- och diagramfunktion

TextBetween() returnerar texten i indatasträngen som finns mellan de tecken som definierats som avgränsare.

Syntax:  

TextBetween(text, delimiter1, delimiter2[, n])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
delimiter1 Anger det första avgränsartecknet (eller strängen) som ska sökas efter i text.
delimiter2 Anger det andra avgränsartecknet (eller strängen) som ska sökas efter i text.
n Definierar vilken förekomst av avgränsarparet som ska sökas emellan. Till exempel returnerar värdet 2 tecknen mellan den andra förekomsten av avgränsare1 och den andra förekomsten av avgränsare2.