Gå till huvudinnehåll

FindOneOf - skript- och diagramfunktion

FindOneOf() söker en sträng för att hitta positionen för eventuella tecken som ingår i en uppsättning angivna tecken. Enbart positionen för det första av dessa tecken returneras, om inte ett tredje argument (med ett värde större än 1) tillhandahålls. Om ingen motsvarighet påträffas, returneras 0.

Syntax:  

FindOneOf(text, char_set[, count])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
char_set En teckenuppsättning att söka efter i text.
count Definierar vilka förekomster av något av tecknen som sökningen ska inkludera. Till exempel, söker värdet 2 efter den andra förekomsten.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!