Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NormDist - skript- och diagramfunktion

NormDist() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.

Syntax:  

NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas.
mean

Valfritt värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.

Om du inte anger det här argumentet är standardvärdet 0.

standard_dev

Valfritt positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Om du inte anger det här argumentet är standardvärdet 1.

cumulative

Du kan alternativt välja att använda en standardnormalfördelning eller en kumulativ fördelning.

0 = standardnormalfördelning

1 = kumulativ fördelning (standard)

Denna funktion hänger samman med funktionen NormInv på följande sätt:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!