Gå till huvudinnehåll

RecNo - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som motsvarar numret på den rad i den aktuella tabellen som läses vid det givna tillfället. Första posten får nummer 1.

Syntax:  

RecNo( )

 

I kontrast till RowNo( ), som räknar rader i den resulterande Qlik Sense tabellen, räknar RecNo( ) posterna i rådatatabellen och återställer dem när en rådatatabell sammanfogas till en annan.

Exempel: Dataladdningsskript

Laddning av rådatatabell

Tab1: LOAD * INLINE [A, B 1, aa 2,cc 3,ee]; Tab2: LOAD * INLINE [C, D 5, xx 4,yy 6,zz];
 

Laddar post och radnummer för markerade rader:

QTab:

LOAD *,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab1 where A<>2;

 

LOAD

C as A,

D as B,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab2 where A<>5;

 

//We don't need the source tables anymore, so we drop them

Drop tables Tab1, Tab2;

Resultatet blir en intern tabell i Qlik Sense:

Resultattabell
A B RecNo( ) RowNo( )

1

aa

1

1

3

ee

3

2

4

yy

2

3

6

zz

3

4

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!