Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

if - skript- och diagramfunktion

if-funktionen returnerar ett värde beroende på om villkoret som hör samman med funktionen utvärderas som True eller False.

Syntax:  

if(condition , then [, else])

Vissa exempel i det här ämnet använder inline-laddningar. Inline-laddningar

Argument
Argument Beskrivning
condition Uttryck som tolkas logiskt.
then Uttrycket kan vara av vilken typ som helst. Om condition är True, returnerar funktionen if värdet för uttrycket then.
else

Uttrycket kan vara av vilken typ som helst. Om condition är False, returnerar funktionen if värdet för uttrycket else.

Den här parametern är valfri. Om condition är False returneras NULL om du inte har specificerat else.

Exempel
Exempel Resultat

if( Amount>= 0, 'OK', 'Alarm' )

Uttrycket testar om beloppet är ett positivt tal (0 eller större) och returnerar 'OK' om det är det. Om beloppet är mindre än 0 returneras 'Alarm'.

Exempel – Laddningsskript som använder if

Exempel – Diagramuttryck som använder if

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!