Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda funktioner i diagram

En funktion är en typ av process eller rutin som utför en viss uppgift för data i appar. Qlik Sense innehåller flera hundra färdiga funktioner som kan användas i diagram för att skapa visualiseringar. Funktioner kan till exempel vara matematiska eller logiska, de kan tillämpas på finansiell information eller datum och tid, användas för att modifiera strängar och i andra situationer.

Funktioner kan grupperas i följande typer:

 • Aggregeringsfunktioner, där flera poster används som indata och resultatet är ett enda värde.
 • Skalära funktioner, där ett enda värde är indata och ett enda värde är utdata.
 • Intervallfunktioner, som ger ett enda värde baserat på ett intervall av indatavärden.
 • Intervallproducerande funktioner som är som intervallfunktioner, men som ger ett intervall av värden som utdata.

Många av funktionerna kan användas för både diagramuttryck och skript, men vissa är specifika för diagramuttryck.

Följande lista visar några exempel på funktioner:

 • Max: en aggregeringsfunktion som kan användas i skript och diagram.

  Exempel: Max(Sales) beräknar det högsta värdet i fältet Sales.

 • IF: en villkorsfunktion som kan användas i skript och diagram.

  Exempel: IF(Amount>0, 'OK','Alarm') fastställer om villkoret ”är värdet för Amount större än noll?” uppfylls. Om det är skrivs OK, annars skrivs Alarm.

 • Date#: en tolkningsfunktion som kan användas i skript och diagram.

  Exempel: Date#(A) tar indatavärdet A och utvärderar det som ett datum.

Anteckning om informationDet finns ett antal skillnader mellan skriptuttryck och diagramuttryck vad gäller syntax och tillgängliga funktioner. Den viktigaste skillnaden ligger i aggregeringsfunktionerna och användningen av fältreferenser. Grundregeln är att ett fältnamn som används i ett diagramuttryck ska inneslutas av exakt en aggregeringsfunktion. En aggregeringsfunktion kan aldrig ha ett annat uttryck som innehåller en aggregeringsfunktion som argument.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!