Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Grafiklerde fonksiyonları kullanma

Fonksiyon, uygulamalardaki veriler üzerinde belirli bir görevi gerçekleştiren bir tür prosedür veya rutin işlemdir. Qlik Sense, görselleştirmeleri oluştururken bu grafiklerde kullanılabilecek yüzlerce hazır fonksiyonu içerir. Fonksiyonlar örneğin, matematiksel veya mantıksal fonksiyonlar olabilir; finansal bilgiler veya tarih ve saat bilgileri üzerinde işlem yapabilir; dizileri ve diğer durumları yönlendirmek için kullanılabilir.

Fonksiyonlar iki tür olarak gruplandırılabilir:

 • Birden fazla kaydı giriş olarak kullanan ve tek değerli sonuç üreten toplama işlevleri.
 • Tek bir girdi alan ve tek bir çıktı üreten skaler fonksiyonlar.
 • Bir giriş değerleri aralığına dayalı olarak bir tek değer üreten aralık fonksiyonları.
 • Aralık fonksiyonlarına benzeyen, ancak çıkış olarak bir değer aralığı üreten aralık oluşturma fonksiyonları.

Birçok fonksiyon hem grafik ifadelerinde hem de kodlarda kullanılabilir, ancak bazıları grafik ifadelerine özgüdür.

Aşağıdaki listede bazı fonksiyon örnekleri gösterilmektedir:

 • Max: Kodlarda ve grafiklerde kullanılabilecek bir toplama işlevidir.

  Örneğin: Max(Sales) deyimi, Sales alanındaki en yüksek değeri hesaplar.

 • IF: Kodlarda ve grafiklerde kullanılabilecek bir koşullu fonksiyondur.

  Örneğin: IF(Amount>0, 'OK','Alarm') deyimi, "Amount değeri sıfırdan büyük mü?" koşulunun karşılanıp karşılanmadığını belirler. Büyükse OK yazılır, değilse Alarm yazılır.

 • Date#: Kodlarda ve grafiklerde kullanılabilecek bir yorumlama fonksiyonudur.

  Örneğin: Date#(A) deyimi, A giriş değerini alır ve bunu bir tarih olarak değerlendirir.

Bilgi notuKod ifadeleri ile grafik ifadeleri arasında söz dizimi ve kullanılabilir fonksiyonlar bakımından birkaç fark bulunur. En önemli fark, toplama işlevlerinin rolü ve alan referanslarının kullanımıdır. Temel kural, bir grafik ifadesindeki herhangi bir alan adının tam olarak bir toplama işlevi ile kapatılması gerekmesidir. Bir toplama işlevi asla bağımsız değişken olarak bir toplama işlevini içeren başka bir ifadeye sahip olamaz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!