Gå till huvudinnehåll

SecondaryDimensionality - diagramfunktion

SecondaryDimensionality() returnerar antalet dimensionspivottabellrader som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar. Denna funktion motsvarar funktionen dimensionality() för horisontella pivottabelldimensioner.

Syntax:  

SecondaryDimensionality( )

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:  

  • Såvida funktionen SecondaryDimensionality inte används i pivottabeller returnerar den alltid 0.

  • Sortering efter y-värde i diagram eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller är inte tillåtet när den här diagramfunktionen används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder denna diagramfunktion i en visualisering eller tabell återgår sorteringen i visualiseringen till de sorterade indata som användes i den här funktionen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!